Avrupa

Irak – Bağdat Program Koordinasyon Ofisi

Bağdat Program Koordinasyon Ofisinin 2016’da açılmasının ardından TİKA, Irak’ın tüm bölgelerini kapsayan proje talepleri üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Irak’ta din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin Türkiye’nin dost elini ihtiyaç sahiplerine uzatan TİKA, terör mağduru Türkmenler başta olmak üzere, bölgede yardım bekleyen tüm kesimleri kapsayacak şekilde kalkınma iş birliği projeleri gerçekleştirmektedir.

TİKA, Irak makamları ile iş birliği içerisinde eğitim, kültürel hayata katkı, idari birimlerin geliştirilmesi, STK’lara destek, sağlık, sosyal ihtiyaçların karşılanması, tarım ve acil insani yardımlar gibi sektörler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yüzlerce proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yangında tahrip olan Kerkük Kayseri Çarşısının tadilatı, Telafer’in yeniden imarı ve Abdülkadir Geylani Külliyesi Restorasyonu öne çıkan projeler arasındadır.

Faaliyetlerimiz