Bilgi Güvenliği Politikası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bilgi İşlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği ile ilgili iş süreçleri dahilinde;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Bilgi İşlem faaliyetleri kapsamında;

  • Başkanlığımız ve Başkanlığımızla ilişkili tüm kurum, kuruluş ve şahısların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Başkanlığımız bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Başkanlığımızın güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerinden ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi

taahhüt eder.