Hakkımızda

1994 yılında yayın hayatına başlayan Avrasya Etüdleri dergisi çeyrek asırdır düzenli olarak zengin bir içerikle yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) sahadaki deneyimleri ile akademik camianın bilgi birikimini döngüsel bir süreçte işleyerek TİKA’nın kalkınma işbirliği çalışmalarında uluslararası akademik etki gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Avrasya Etüdleri dergisi 20. sayıya kadar makale kabul eden bilimsel bir dergi özelliğindedir. 21. sayıyla birlikte hakemli bir dergi olma özelliği kazanmıştır. 2010 yılında yayımlanan 38. sayısından itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından taranan ve dizinlenen ulusal hakemli bir dergi haline gelmiştir.

Dergi’nin ilk 12 sayısı Ömer Kanburoğlu ve Olgun Bekar yönetiminde yayımlanmıştır. Daha sonra sırası ile Fatih Cebeci (13. sayı), Erdoğan Sanalan (14. sayı), Melih Tan Kodaoğlu (15-18. sayılar), Mustafa Yılmaz (19. ve 20. sayılar), Oğuz Hamşioğlu (21. sayı), Ahmet Alıcı (22. ve 23. sayılar), Abdullah Kavaklı (24. sayı), Mehmet Yazgan (27. ve 28. sayılar), Fatih Bayram ve M. Şakir Yılmaz (29. ve 30. sayılar), Tayfun Atmaca ve Mikail Taşdemir (31. ve 32. sayılar) Mehmet Kahraman (33-54. sayılar) editörlük görevini üstlenmişlerdir. 55. Sayı ile birlikte Prof. Dr. Birol Çetin bu görevi devralmıştır.

Avrasya Etüdleri dergisi öncelikle TİKA’nın çalışmalarını yürüttüğü coğrafya ile ilgili siyaset, dış politika, toplumsal sorunlar, ekonomi, kültür, dil, din, milliyetler, çevre, medya ve askeri konularda makale, inceleme ve kitap tahlillerini yayımlar. Dergi, güncel uluslararası normlar ve bölgesel konular üzerine vurgu yapan, tanımlayıcı olmaktan ziyade analitik ve özgün çalışmaları tercih etmektedir. Dergide Türkçe ve İngilizce makalelere yer verilmektedir.