Avrupa

Kolombiya – Bogota Program Koordinasyon Ofisi

Güney Amerika bölgesindeki tek TİKA Ofisi olan ve Kolombiya’da 2015’ten beri faaliyet gösteren TİKA, başta eğitim, sağlık, kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, göçmen sorunu, üretim altyapılarının geliştirilmesi gibi alanlar başta olmak üzere çeşitli projeler hayata geçirmektedir.

TİKA’nın ülkedeki faaliyetleri arasında acil insani yardımlar, sürdürülebilir çevre, tarım ve hayvancılık, idari birimlerin geliştirilmesi, girişimcilik gibi konular öncelik taşımaktadır.

TİKA ülkedeki faaliyetlerinin yanı sıra diğer “Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı” çerçevesinde diğer Latin Amerika ülkelerinde de kalkınma iş birliği ve insani yardım projeleri ile bölge ülkeleriyle dayanışma sağlanmasına katkı sunuyor.

Our Activities