Haberler

19 Ağustos 2014

Türkmenistan İstatistik Devlet Komitesi Personeline Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde Türkmenistan İstatistik Devlet Komitesi personeli 5 uzmana Ankara’da eğitim programı düzenlendi.

Türkmenistan’da İstatistik Alanında İşbirliği Projesi kapsamında TİKA ile Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde 2008-2011 yıllarını kapsayan Çalışma Planı çerçevesinde Türkmenistan İstatistik Devlet Komitesi personeline yönelik eğitimler planlanmış ve Komite bünyesinde TİKA Eğitim Merkezi kurularak eğitimler gerçekleştirilmişti.

İstatistik Devlet Komitesi ile yapılan görüşmelerde projenin 2014 yılında da eğitimlerle devam ettirilmesi hususunda mutabakat sağlanmış, TÜİK ile işbirliği halinde Türkiye’nin 2011 yılında düzenlenen Uluslararası Karşılaştırmalara katılmasından elde ettiği tecrübeleri başta olmak üzere, Milli Hesapların Giderler kısmının karşılaştırılması, uluslararası standartlarına nazaran sanayi ürünlerinin PRODKOM sınıflandırmasının milli taslağını oluşturma ve kullanıma sunulması, iş gücü masraflarının sayımı, Türkiye’nin hane halkı sayımının organizasyonu, sayım ile ilgili dokümantasyonlar ve verileri işleme programı; yatırım mallarının fiyatları alanında istatistikî sayım konularında eğitimler planlanmıştır.

İstatistik alanının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdüren Türkmenistan İstatistik Devlet Komitesinin taleplerine uygun olarak tecrübe-alış verişinde bulunmak üzere; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından uzmanlar Türkmenistan’da görevlendirilerek muhtemel işbirliği alanları görüşülmüş, ayrıca Türkiye’den gelen heyet tarafından Türkmen uzmanlara Avrupa ve Dünya’da istatistik alanında yaşanan gelişmeleri ihtiva eden bir de seminer verilmiştir.

Heyetler arası yapılan görüşmeler neticesinde 2014 yılı içerisinde bir dizi eğitim programının gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ilk eğitim programının 5 Türkmen uzmana yönelik olarak Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır. Türkmen İstatistik uzmanlarına yönelik yapılan üç günlük eğitim programında, TÜİK Teşkilat ve Organizasyon Yapısı hakkında bilgilendirilmiştir. Katılımcılara Satınalma Gücü Paritesi Çalışmaları, Türkiye’de Satınalma Gücü Paritesi Çalışmalarının Tarihçesi, Temel Veri Kaynakları ve Paydaş Kurumlar, Temel Satınalama Gücü Paritesi Yapısı, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları Anketleri, Türkiye için Anket Çerçevesi, Madde Listesi ve Anket Açıklamaları, Makina ve Teçhizat Anketi, Devlet Çalışanlarına Ödenen Ücretler Anketi ve İnşaat Anketi konularında eğitimler verildi. Türkmen uzmanlara Türkiye’yi tanıtmak üzere düzenlenen sosyal programlar kapsamında Ankara Beypazarı ve Konya’yı içine alan gezi programı da düzenlenmiştir.

Sonraki Haber

Gazze İçin Acil İnsani Yardımlar Devam Edecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Gazze’ye yönelik devam eden saldırılar kapsamında yürüttüğü Gazze’ye insani yardım kampanyası hakkında basın toplantısı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TİKA Başkanı Dr....