Haberler

30 Temmuz 2015

Türkmenistan ile Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Yaşatılmasına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’de muhafaza edilen Türkmen ve diğer Türk halklarının tarihine ilişkin diplomatik belgelerinin araştırılması amacıyla Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim görevlileri için İstanbul Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bir çalışma programı organize edildi.

TİKA, Türkmenistan’da gerçekleştirdiği projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkmenistan’da birçok alanda önemli projelere imza atan TİKA tarafından Türkiye Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’de muhafaza edilen Türkmen ve diğer Türk halklarının tarihine ilişkin diplomatik belgelerinin araştırılması amacıyla Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim görevlileri için İstanbul Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bir çalışma programı organize edildi.

Yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunulan tarihi nitelikli birçok belgeye sahip İstanbul Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen program kapsamında Osmanlı Arşivi'nin hizmet binası, ihtiva ettiği malzeme, tasnifler, araştırmaya açık bölümler ve devam etmekte olan çalışmalar tanıtıldı. Ayrıca, Türkmen öğretim görevlilerine yönelik hazırlanan 10 günlük program dâhilinde araştırmacıların kendi ihtisas dallarına göre arşivdeki malzemeden ne şekilde yararlanabilecekleri incelenerek “Osmanlı Devletinin Türkistan ile İlişkileri” ve “Osmanlı Arşivi’nde Türkmenistan ile ilgili Belgeler” konularında kendilerine bilgi verildi.

İstanbul Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın yanı sıra program boyunca; İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve İslam Araştırmaları Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretler esnasında, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Diplomasi Müzesi’nde sergilenmesi amacıyla Türkmen araştırmacıların istediği belgelerin bir nüshası kendilerine hediye edildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ile 2012 yılından bu yana devam eden işbirliği kapsamında, TİKA’nın koordinasyonunda Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarından akademisyenler davet edilerek Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğrencileri için eğitim programları ve Türkmen öğretim görevlilerince Türkiye’nin üniversitelerinde gerçekleştirilen seminerler düzenlendi. Söz konusu Enstitü’nün eğitim altyapısının güçlendirilmesini teminen Kitaplık ve Tv Stüdyosu kurulumu gerçekleştirildi. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ile işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde de artırılarak sürdürülmesi hedefleniyor.

 

Sonraki Haber

Taşkent Kemik İliği Nakil Merkezi Doktorlarına Türkiye’de İleri Düzey Tıp Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Özbekistan’da Kemik İliği Nakil Merkezinin Kurulması Projesi kapsamında Özbekistan’da lenfomalı hastalarda hemopoetik kök hücre nakillerinin başlatılması için Kemik İliği Nakil Merkezi’nde çalışan...