Haberler

27 Kasım 2015

“TİKAbuhayan” ile Filipinler’de 10 Bin Kişiye Tarım ve Hayvancılık Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de balıkçılık, tavuk ve keçi yetiştiriciliği projelerinin yer aldığı "TİKAbuhayan" programını hayata geçiriyor. Programın gelecek yıl sonuna kadar 10 bini doğrudan olmak üzere 300 bin dolaylı yararlanıcıya ulaşması hedefleniyor.

TİKA’nın yardım eli Uzak Asya’ya “TİKAbuhayan” programı ile ulaşıyor. Program kapsamında balıkçılık, tavuk ve keçi yetiştiriciliği projeleri yer alıyor. Doğrudan ve dolaylı yararlanıcı sayısının 300 binin üzerinde olması beklenen sürdürülebilir ve istihdam artırıcı bu projeler sayesinde aynı zamanda barışın tesisi ve istikrara katkı sağlanıyor.

Nüfusun üçte birinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı ülkede gelir getirici, istihdam yaratıcı ve sürdürülebilir tarım hayvancılık projeleri, kalkınma gündeminin ön sıralarında bulunuyor. Değerlendirmelerinde bunu dikkate alan TİKA Manila Program Koordinatörlüğü geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak TİKAbuhayan programını başlattı. Kabuhayan Filipinler’in iki resmi dilinden biri olan Tagalogçada geçim yolu manasına geliyor. Program kapsamında ülkenin en az gelişmiş, ulaşımı zor ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerinde yerel idareler, bölgesel kamu kurumları ve kooperatifler işbirliğinde tarım-hayvancılık projeleri geliştirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı geçimini tarım-hayvancılıktan sağlıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Talimatıyla

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 2014 yılının Kasım ayında ziyareti sonrasında ülkedeki faaliyetlerini arttırma kararı alan TİKA, 2015 yılı başında başkent Manila’da bir ofis kurarak ülkenin tüm bölgelerinde yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda imzalanan protokollerle 4 ayrı bölgede, yerel idareler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları ile çok paydaşlı proje uygulamalarına başlandı.

7 bin 107 adadan oluşan ülkede balıkçılık ülke ekonomisinde büyük önem taşıyor. Açık deniz çiftliklerinin yanı sıra yapay göletlerde de balıkçılık yapan ülke insanının üretim altyapılarını kurması için gerekli olan başlangıç sermayesinin olmaması yeni istihdam alanlarının açılması, gelir getirici yeni alanların açılması ve üretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülüyor. Bu sorunun çözümü noktasında Filipinler Hükumetinin de öncelediği kooperatiflerin desteklenmesi politikası çerçevesinde, TİKA Manila Program Koordinatörlüğü proje alanları belirleyerek gerekli hazırlıklar sonrası uygulama çalışmalarına başladı.

Program kapsamında ele alınan projelerden ikisi balık yetiştiriciliği alanında planlanıyor. Arazinin hazırlanması, işbaşı eğitimi, üretim ve satış safhalarından oluşan projeler için seçilen iki bölgeden ilki ulusal ve uluslararası istatistiklerde ülkenin en az gelişmiş olan bölgeleri arasında yer alan Maguindanao’da bulunuyor. İstikrarsız bir bölge olan Maguindanao’da barış görüşmelerinde aşama kaydedilmesi dolayısıyla orta ve uzun vadeli program uygulamaları için uygun zemin oluşmuş durumda.

Haiyan Tayfunundan etkilenen bölgede sürdürülebilir projeler uygulanacak

Projenin ikinci olarak uygulanacağı yer ise Haiyan tayfunundan etkilenen kuşakta bulunan Hilotongan Adası. Tayfunun üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yaraların sarılamadığı ada halkının neredeyse tek geçim kaynağı balıkçılık. Adada insani yardım ve acil yardım alanında ciddi bir sorun olmamasına karşın orta ve uzun vadeli plan yapılması oldukça zor. Yürütülen projelerin etkisinin çabuk hissedilmesi ve sürdürülebilir olması projelerin esasını oluşturuyor.

Proje uygulamalarıyla kırsal alanda metropollere göre çok daha yüksek olan işsizlik sorununa ilave 200 istihdamla katkıda bulunulması hedefleniyor. Uygulamanın tamamlamasıyla ilk yıl elde edilen hasatın 50 ton olması ve karlılığın üç yıl sonunda katlanması bekleniyor.

Tikabuhayan Programı kapsamında yürütülecek olan bir başka proje yerli tavuk yetiştiriciliği. İki az gelişmiş bölgede pilot olarak uygulanacak olan projeden doğrudan 100, dolaylı olarak ise 75.000 insanın istifade etmesi bekleniyor. Yetiştirilen tavukların satılmasından elde edilecek gelirlerle yeni tavuk çiftliklerinin kurulması ve yararlanıcı sayısının artarak devam ettirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan çiftlikte yetiştirilecek ve satışa sunulacak olan tavukların İslami usullere uygun olarak kesilerek tüketiciye ulaştırılacak olması, bölgedeki Müslüman nüfus oranı düşünüldüğünde, projenin sosyal kabul edilebilirliğini arttırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor.

Projeler 10 bin kişi doğrudan 300 bin kişiyi dolaylı olarak etkileyecek

Kooperatiflere yönelik olarak geliştirilen bir başka proje alanında ise keçi yetiştiriciliği yer alıyor. Oldukça karlı bir sektör olan keçi yetiştiriciliği bölgede ihmal edilen alanlardan birisi olma özelliği taşıyor. Mindanao’da bulunan Upi bölgesine bağlı Upi/Kipucay’da yürütülecek proje sayesinde 175 kişi doğrudan proje uygulamasından yararlanırken proje alanının hazırlanması, eğitim ve uygulamalı yetiştiricilik safhalarından oluşan projeyle 100 bin kişinin dolaylı olarak faydalanacağı bir alan açılmış olacak. Ayrıca, toplumda bilgi yetersizliği nedeniyle sağılmayan keçilerin sütlerinin alınması ve gelir getirici ilave bir unsur olarak öne çıkarılması amacıyla eğitimlerde keçi sütünün faydası ve ekonomik değerinin kooperatif üyelerine anlatılması planlanıyor. Proje uygulama alanının Müslüman, Hristiyan ve yerli dinlerine mensup insanların yaşadığı Upi’de bulunması ve üyeler arasında her üç din grubuna mensup insanların yer alması sosyal barışın tesis edilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Programın, yeni proje alanları ve uygulamalarıyla zenginleştirilerek devam ettirilmesi ve 2016 yılı sonuna kadar 10 binden doğrudan, 300 bin dolaylı yararlanıcıya ulaşması hedefleniyor.

Sonraki Haber

TİKA ve Asya Ekspedisyonu Moğolistan’da Yeni Keşifler İçin Çalışıyor

Türkiye Petrollerinin desteği ile fotoğrafçı ve yönetmen Cemal Gülas liderliğindeki bir ekip tarafından sürdürülen Asya Ekspedisyonu projesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile Moğolistan’da Altay Dağları eteklerinde henüz gün yüzüne çıkmamış kurganların...