Haberler

25 Nisan 2016

TİKA Azerbaycan Sağlık Sektöründe Bir İlki Daha Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Doktorlar Derneği, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık ve Reformlar Merkezi (İSİM) işbirliğinde Azerbaycan’da bir ilk olan "Çocuk İleri Yaşam Desteği" eğitimleri gerçekleştirildi.

2014 yılından bu yana Azerbaycan'da daha önce uygulanmayan "Yeni Doğan Canlandırma" (Neonatal Reanimasyon) eğitimlerini başlatan TİKA, 2016 itibariyle "Çocuk İleri Yaşam Desteği" (ÇİYAD) programını da hayata geçirdi.

Bebek ölüm oranının yüksek olduğu Azerbaycan’a Türkiye tecrübesinin aktarılması için TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından, "Hoş Geldin Bebek" Ana-Çocuk Sağlığını Destekleme Projesi başlatıldı. Bebek ölümlerinin azaltılması ve anne-çocuk sağlığının geliştirilmesi yönünde Türkiye tecrübesinin Azerbaycan ile paylaşılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID), Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve diğer STK'lar işbirliğinde "Bebeğe eli değen" sağlık personeline ve annelere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

2014 yılından bu yana, Türkiye'den gelen uzmanlar ve proje kapsamında yetiştirilen Azerbaycanlı eğiticiler tarafından Bakü, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ağcabedi, Balaken, Şemkir, Gebele ve Astara Rayonlarında, hekimlerle birlikte ebe ve hemşireleri de içeren yaklaşık 600 kişi "Yeni Doğan Canlandırma" eğitimini aldı. Bu kapsamda özel olarak seçilen 5 gönüllü de Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenen programlarla eğitici olarak yetiştirildi. Ayrıca, geniş kitleleri de aydınlatmak amacıyla broşür, afiş ve internet afiş hazırlanarak gönüllü anneler için "Emzirme danışmanlığı" ve hekimler için Bakü'de "Bebeklerde işitme testi" eğitim programları gerçekleştirildi.

İlk kez TİKA tarafından başlatılan “Yeni Doğan Canlandırma” eğitimleri 2016 yılında da yeni bölgelere açılarak devam ediyor.

Azerbaycan'da bir ilk olan "Çocuk İleri Yaşam Desteği" eğitimleri de TİKA Bakü PKO tarafından kurgulanarak, Uluslararası Doktorlar Derneği, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık ve Reformlar Merkezi (İSİM) işbirliğinde başlatıldı. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Eğitim-Cerrahi Hastanesinde düzenlenen eğitim programında toplam 67 sağlık personeline eğitim verildi. Eğitim sonunda medya temsilcilerinin de katılımıyla sertifika töreni gerçekleştirildi.

Tören de konuşma yapan TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü yetkilileri, ÇİYAD eğitimlerinin Mayıs ayı içinde 2 defa olmak üzere yıl içinde devam ettirileceğini ve bir süre sonra yerli eğiticiler tarafından sürdürülecek aşamaya getirileceğini belirttiler.

Sonraki Haber

Kazakistan’ın Mesleki ve Teknik Eğitimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 2012 yılından bu yana uygulanan "Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğiticilerin Eğitimi Programı" Kazakistan’da devam ediyor. TİKA Kazakistan’da faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan’da...