Haberler

28 Haziran 2017

TİKA’dan Filipinler’de Arama Kurtarma Faaliyetlerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filipinler’de arama kurtarma faaliyetlerinde Bangsamoro Rescue Team (BARET) kurumuna ekipman desteğinde bulunuldu.

Doğal afetler ülkesi olması nedeniyle Filipinler’de arama ve kurtarma faaliyetleri hayati önem taşıyor. Ülke çapında her yıl 20 kadar büyük afet meydana geldiği ülkede yerel çapta etkili olan sel, taşkın, hortum ve fırtına gibi afetlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Öte yandan, illegal unsurların sivil halkı etkileyen faaliyetleri birçok insani durum ortaya çıkarmakta ve acil müdahale, arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasına sebep oluyor.

Daha çok kamu kurumlarınca icra edilen arama ve kurtarma faaliyetlerinde karşılaşılan eksiklikleri gidermek adına gönüllülük esasına göre hareket eden, kimi zaman başını profesyonellerin çektiği ve önemli bir boşluğu dolduran sivil oluşumlar bulunuyor.

Bu oluşumlar arasında bulunan ve TİKA tarafından desteklenen BARET (Bangsamoro Rescue Team) Cotabato’da faaliyet gösteren, gönüllülerden oluşan ve son yıllardaki başarılı çalışmalarıyla adını bölgede duyurmuş sivil bir oluşumlarından biri olma özelliği taşıyor. Gönüllülükle profesyonelliği birleştiren ve bu yönüyle ARMM bölgesinde 2016 yılının en başarılı gönüllü kuruluşu seçilen ve 2017’de de aynı alanda ikinciliği elde eden BARET, TİKA’nın verdiği destekle faaliyetlerini genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.

Başarılı çalışmalarına rağmen ekipman eksikliği nedeniyle ilgili idareler tarafından tanınmadıklarını ve birçok kez muhatap kabul edilmediklerini söyleyen BARET Başkanı Aladdin Palanggalan, TİKA’nın verdiği destek sonrasında akredite edildiklerini ve aranan bir çözüm ortağı olduklarını söyleyerek verilen desteğin gönüllüler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. BARET Başkanı Aladdin Palanggalan, bu sayede, kendi mesleki yaşamlarını devam ettiren hemşire, doktor, VHF radyo operatörü, acil tıbbi müdahale teknisyeni, acil durum yönetimi alanında yetkin isimlerin BARET gönüllüsü olduklarını ve bu sayının artan kapasiteyle birlikte yükselmesini öngördüklerini ifade etti.

BARET kurucularının İslam dinine mensup olmaları nedeniyle sadece Müslümanların BARET’te görev alabileceklerini düşünenlerin olduğunu söyleyen Palanggalan “BARET sadece Bangsamoro’ya özgü bir kuruluş değildir. Tüm din, ırk, etnisite ve farklı gelir düzeyindeki insanın sahip oldukları yetenekleri paylaşma ve zor zamanlarda diğerleri için kendini riske atma konusunda samimi oldukları müddetçe kapımız herkese açıktır ve gönüllülerimiz arasında Hristiyan ve anemistler de vardır” diyerek sözlerini tamamladı.

2015 yılından itibaren Filipinler’deki faaliyetlerini yoğunlaştıran TİKA, Manila merkezli olarak yürüttüğü faaliyetlerle Luzon, Visayas ve Mindanao bölgesinde özellikle kırsal kesimlerde yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Nüfusun üçte birinin tarımla uğraştığı ülkede TİKA, tarımsal nüfusu hedefleyen ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik olarak TİKAbuhayan programını başlatmıştı.  Program çerçevesinde gerçekleştirilen 8 proje ile bugüne kadar 2,157 kişi yararlandı.

BARET’e verilen destek bir doğal afetler ülkesi olan Filipinler’de afetzedelere uzatılan bir yardım eli olmanın yanı sıra kar amacı gütmeyen ve sınırlı imkânlara sahip gönüllü oluşumların desteklenmesi bakımından önem arz ediyor. 

Sonraki Haber

Kenya Dışişleri Bakanlığı’na Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kenya idari makamlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü projeler kapsamında Kenya Dışişleri Bakanlığı bilgi işlem birimine ekipman desteğinde bulundu. TİKA, Kenya’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda...