Haberler

22 Aralık 2014

Seyyid Yahya Şirvani Azerbaycan'dan Dünyaya Doğan Güneş Konulu Sempozyum ile Bakü'de Anıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğinde Bakü’de Seyyid Yahya Şirvani anısına Azerbaycan’dan Dünyaya Doğan Güneş konulu sempozyum düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl UNESCO tarafından Seyyid Yahya Şirvani yılı ilan edilmiş ve daha önce Azerbaycan kamuoyunda hak ettiği seviyede tanınmayan Şirvani’nin daha geniş kesimlere tanıtılması amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın da dahil olduğu pek çok kurum tarafından etkinlikler gerçekleştirilmişti.

Seyyid Yahya Şirvani’nin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin 2014 yılı içinde de ihmal edilmemesi adına düzenlenen söz konusu sempozyuma Azerbaycan ve Türkiye’den resmi yetkililer, bilim adamları, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere 300’ün üzerinde davetli katıldı.

Anma programında birer konuşma yapan UKİD Başkanı Musa Serdar Çelebi, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Tatçı ve diğer misafirler Seyyid Yahya Şirvani ve onun tasavvuf ve felsefe tarihimizdeki önemine vurgu yaptı. UKİD Başkanı Çelebi, Bakü’de yaşamış, fikirleriyle ve yetiştirdiği irfan adamlarıyla Anadolu’nun mayasına dahil olmuş, etkisi Balkanlara ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanmış bir büyük mütefekkir ve arif olarak Seyyid Yahya Şirvani’nin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki en önemli kültürel bağlardan biri olmasına rağmen yeterince ele alınmadığı ve anlaşılamadığı ifade etti. Sempozyum ve konferanslar gibi bilimsel etkinlikler başta olmak üzere bir çok yeni edebi ve kültürel mecrada Yahya Şirvani’den neşet eden irfani birikimin her an diri bir muhtevayı taşıdığının vurgulanabileceği ve güncel formlar dahilinde işlenebileceği konuşmacılar tarafından ifade edildi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise Seyyid Yahya Şirvani’yi, Azerbaycan’ın medeniyet değerlerini dünyaya taşıyan, Türkiye ve Azerbaycan’da yaşayan milletimizin arasındaki gönül köprülerini kuran en önemli şahsiyetlerden biri olarak, Azerbaycan’dan Dünya’ya doğan güneş ifadesiyle anmanın uygun bulunduğunu ifade etti. Azerbaycan tasavvuf ekolünün en önemli temsilcilerinden olan ve Halveti tarikatında "Pir-i Sâni" (tarikatın ikinci kurucusu) olarak bilinen mütefekkir Seyyid Yahya Şirvani, yüzyıllardır Balkanlardan Kuzey Afrika’nın Batı bölgelerine kadar uzanan bir yelpazede pek çok insan için irfan kaynağı olmaya devam ediyor.

Sempozyumun bilimsel kısmında konuşma yapan Türkiyeli Bilim Adamları ve Yazarlar Prof. Dr. Ahmet Taşgın (Konya Necmettin ERBAKAN Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa TATÇI (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Semih CEYHAN (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet ÖGKE (Antalya Üniversitesi) ve Mahmut Dipşar Seyyid Yahya Şirvani’nin hayatı ve eserleri, fikri ve irfani mirası, Anadolu ve Balkanlar’daki tesirleri hakkında bilgi verdiler.

Etkinliğe Türkiye’den katılan musiki grubu, tasavvuf müziğinden örnekler sergiledi ve Seyyid Yahya Şirvani’ye ait “Vird-ü Settar”’ı icra etti. Programın sonunda Türkiyeli yazar Firdevs Kapusızoğlu’nun Seyyid Yahya Şirvani’ye adanmış “Bin Gemiye” adlı kitabı katılımcılara dağıtıldı.

Sonraki Haber

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'na Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı BAşkanlığı, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlanması kapsamında Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’na ofis malzemeleri ve donanım desteğinde bulundu. Türkiye Arnavutluk Büyükelçiliği teşvikiyle Arnavutluk’taki önemli...