Haberler

03 Aralık 2014

Özbekistan Maliye Bakanlığı Yetkililerine Türkiye'nin Mali Reform Süreci Tanıtıldı

Özbekistan ile ikili mali ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi kapsamında Özbekistan Maliye Bakanlığı uzmanlarına Türkiye’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkılarıyla Türkiye’nin Mali Reform Sürecinin Tanıtılması Programı düzenlendi.

Özbekistan Maliye Bakanlığı Bölgesel Finans Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Anvar Karimov başkanlığında, Özbekistan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve 8 farklı vilayetin Maliye Bölümü başkanlarından oluşan heyet Ankara’da düzenlenen programa katıldı.

Program kapsamında Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nda sunumlara katılan heyete Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilen ve sürdürülen mali reformlar hakkında bilgi verildi. Özbekistan Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet Kalkınma Bakanlığı’nda, istihdam teşvikleri, KİT bütçesinin orta ve uzun vadeli tahminleri sunumlarına katıldı. Ardından, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kamu Finansmanı Piyasa Risk Yönetimi Dairesi tarafından verilen ön ofis-iç borç, nakit yönetimi, kamu haznedarlığı, orta ofis-risk yönetimi, bütçe izleme ve analiz, arka ofis-iç borç işlemleri ve istatistik, dış borç işlemleri sunumlarına katılan heyet, SGK’da; bütçe, aktüerya fon yönetimi, rehberlik ve teftiş, Maliye Bakanlığı’nda; Türkiye’nin bütçe sistemi: orta vadeli programlar ve sonuçları, orta vadeli bütçe planlama sistemi, hazine reformları, Türkiye Devlet muhasebesi yapısının bilişim sisteminde uygulaması ile uluslararası standartlar çerçevesinde mali istatistik ülke uygulaması sunumlarına katılarak programı tamamladı.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov tarafından da kabul edilen heyete başkanlık eden Anvar Karimov; Türkiye’de başarıyla yürütülen mali reformların Özbekistan’da da hayata geçirilmesinde fayda olduğunu ve bu konuda girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Özbekistan’da son yıllarda ekonomik kalkınma ve istikrarlı büyüme için Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu ile işbirliği halinde geniş kapsamlı reform çalışmaları yürütülüyor. Söz konusu reformların gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum olan Özbekistan Maliye Bakanlığınca, ekonomik reformlara hız kazandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için idari altyapıların ve insan kaynaklarının güçlendirilmesine büyük önem veriliyor. Bu doğrultuda gelişmiş ülkelerin kamu maliyesi alanındaki tecrübelerinden istifade ederek Özbekistan’ın ekonomik kalkınmasında yararlanılması ve insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TİKA işbirliğinde; Özbekistan’da ekonomik reformların uygulayıcı kurumu olan Maliye Bakanlığı’nda görevli 150 Özbek yönetici ve uzmana maliye, hazine kurumları ve emeklilik konularında Türkiye’de hizmet içi öğretim programlarının düzenlenmesi planlandı.

Sonraki Haber

Yenilenen Bakü Türk Anadolu Lisesi Bir Milletin İki Milli Şairini Anarak Hizmete Girdi

Kültürel yozlaşmaya karşı, ortak değerlerimizi yaşatıp temsil eden şahsiyetleri daha iyi anlamak ve anlatmak konusunda gençlerin teşvik edilebilmesi amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü İctimai...