Haberler

17 Mayıs 2018

Kenya Vizyon 2030 Sekretaryasından Türkiye Çalışma Ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın katkılarıyla Kenya’da eyalet sistemine geçildikten sonra merkezi planlamanın yönlendirici rolünü koordine etmek üzere kurulan 2030 Vizyonu Uygulama Sekretaryası (VDS) personeline Türkiye’de çalışma ziyareti düzenlendi.

Kenya’da eyalet sistemine geçildikten sonra merkezi planlamanın yönlendirici rolünü koordine etmek üzere kurulan 2030 Vizyonu Uygulama Sekretaryası (VDS) hem Planlama Bakanlığı ile yakından koordineli çalışan hem de doğrudan Kenya Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan etkin bir kurum olma özelliği taşıyor. Kenya Vizyon 2030 Strateji Belgesi’nin uygulanmasından sorumlu olan teşkilat, Kenya'yı 2030 yılında temiz ve güvenli bir çevrede tüm vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesini sağlayan yeni sanayileşen, orta gelirli bir ülkeye dönüştürmeyi amaçlayan ulusal uzun vadeli kalkınma politikasına ulaştırmayı hedefliyor.

Kenya Vizyon 2030 Sekretaryası ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üç temel direkten oluşuyor. Her üç faaliyet birimi ayrı bir daire olarak örgütlenen yapı makroekonomik istikrarın temelleri üzerine oturtulmuş; altyapı geliştirme, bilim, teknoloji ve inovasyon, arazi reformları, insan kaynakları gelişimi, güvenlik ve kamu sektörü reformları üzerine ortak çalışmakta orta vadeli planların genel amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde stratejik liderlik ve koordinasyon sağlıyor.

Kenya’nın birçok farklı alanda yapmayı hedeflediği çalışmaların sorumlu kuruluşu olan ve doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışan Kenya Vizyon 2030 Sekretaryasına yönelik ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal başarılarını aktarmak üzere TİKA koordinasyonunda ülkemiz tecrübesini paydaş kurumlarla yerinde göstermek ve işbirliği potansiyellerini genişletmek üzere Türkiye’de bir çalışma ziyareti programı gerçekleştirildi.

Çalışma ziyaretinin ilk durağı Ankara’daki kamu kurumları oldu. TOKİ, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı ve TİKA ziyaretleri ile Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğüne sahip olduğu sektörlerde iyi örnekler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kenya’nın yeni yatırımlara açık bir ülke olması ve yatırımcılara farklı alanlarda imkanlar sunabilmesi sebebiyle Türkiye’nin yatırım yönetimi ve ekonomik kalkınma alanlarında sahip olduğu tecrübenin Kenyalı mercilere aktarımı sağlandı. Özellikle düzenli kentleşmeye yönelik konut yapılanması konusunda bilgi edinilmesi amacıyla TOKİ ve Ankara’daki önemli sosyal konut projeleri ziyaret edildi. Ayrıca TBMM’de Türkiye Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından kabul edilen Kenya Vizyon 2030 Sekretaryası siyasi ilişkilerin ve iki ülke arası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi fırsatı buldu.

Çalışma ziyaretinin ikinci durağı ise İstanbul’daki projeler oldu. Bu kapsamda Marmaray, M5 Üsküdar Metro İstasyonu ve 3. Havaalanı gibi Türkiye’nin önemli projelerini inceleme fırsatı bulan grup, daha sonrasında DEİK ve İSTKA ile toplantılar gerçekleştirdi. Heyete başkanlık eden Kenya Planlama Müsteşarı Julius Monzi Muia yapılan bu ziyaretlerin kendilerine büyük bir tecrübe ve bilgi aktarımı sağladığını, özellikle büyük projeleri inceleme fırsatı ile elde ettikleri bilgilerin Kenya altyapısının iyileştirilmesinde önemli bir yol gösterici olacağını ifade etti. Bu kapsamda ziyaretlerin gerçekleştirilmesinde büyük pay sahibi olan TİKA’ya ve gerek yapılan sunumlarda gerek ikili görüşmelerde gerekse projelerin yerinde ziyaret edilmesinde emeği geçen bütün Türk yetkililere teşekkürü bir borç bildiklerini sözlerine ekledi.

Görüşmelerde ayrıca Kenya'da sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya yardımcı olacak tecrübeyi edinmek üzere, özel sektör ve Türk yatırımcıyı da içine katacak şekilde somut proje önerileri gündeme geldi.

Sonraki Haber

Sırbistan’da Turizme Destek

Avrupa'daki en güzel kulelerden biri olan Avala Kulesinin turistik cazibe merkezi olarak kullanımına yönelik ihtiyaç duyulan ekipman temini ve çevre düzenleme çalışmaları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirildi. Belgrad şehrinden yaklaşık 20...