Haberler

16 Aralık 2014

Iıı. TİKA Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından III. TİKA Danışma Kurulu Toplantısı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş TİKA’nın çalışmalarından bahsetti.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve birçok kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcileri katıldı. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Marriot Otel’de düzenlenen III. TİKA Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, yıl bitmeden yapılan bu toplantıda TİKA çalışmalarının daha iyi bir noktaya gelmesi için kurumlar arasında bilgi alışverişi gerçekleştirileceğini, daha iyi ve düzgün projelerin ortaya konulması için fikir alışverişinde bulunulacağını dile getirdi.

TİKA’nın ve benzer kültür diplomasisiyle ilgili kurumların faaliyetleri ile Türkiye’nin son yıllarda değişmekte olan bir medeniyet perspektifine sahip olması arasında büyük bir ilişki bulunduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hani eski Türkiye, yeni Türkiye diyoruz ya, eski Türkiye gerçekten kendi medeniyet havzasına sırtını dönmüş, yakın coğrafyası başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde kendi soydaşlarıyla, dindaşlarıyla, kültürdaşlarıyla, coğrafyadaşlarıyla bir arada olmayı aklının ucundan dahi geçirmeyen, hele soğuk savaşın dönem şartları içerisinde, dönemin şartları içerisinde Türkiye, sınırlarının etrafını görünmez çelikten duvarlarla kapatmış olan bir Türkiye’ydi. Eski Türkiye için Halep, Şam, Dohuk, Derne, Tobruk, Azerbaycan, Nahçıvan, Bakü, Gümrü, Saraybosna, Razgrad, Sofya çok uzak diyarlardı. Ulaşmadığımız, görmediğimiz, hatta görmek de istemediğimiz, bir türlü malumat sahibi olmadığımız, halklarla kültürel temasta bulunmak istemediğimiz coğrafyalardı. Türkiye maalesef görünmez bu çelikten duvarlarla içine kapanıyor, bu içine kapanmayı sadece dış politikanın bir aracı olarak değil, aynı zamanda içeride kendi halkını terbiye etmenin de bir vasıtası olarak görüyordu” diye konuştu.

Türkiye’nin son durumuna değinen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin bu anlamda etrafındaki çelik duvarlarını kaldırmış olması, ufkunu genişlettiği gibi, Türkiye’nin cevherinin bütün dünyaya yayılmasının imkanını da sağlamış olan bir durumdur. Bu çok şükür Türkiye’nin yumuşak gücünün stratejik, jeostratejik, jeokültürel gücüne çok önemli bir katkısı anlamına da geliyor. Bu anlamda Myanmar’dan Thayet’teki, oradaki şehitliği onaran bir TİKA’dan, dünyanın ta öbür ucunda, en doğusundan en batısına. Cezayirli Hasan Paşa’nın yapmış olduğu camiyi, Cezayir’de. 130 yıl da Fransızların kilise olarak kullandığı işgal sırasında, camiyi onaran bir Türkiye’ye geldik. Aynı şekilde Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ta Komor Adaları’na kadar Afrika’nın güneylerine giden, eli uzanan bir Türkiye’ye geldik. Dolayısıyla bu, Türkiye’nin yumuşak gücünü artırdığı gibi Türkiye’ye olan diğer milletlerin hayranlığını, Türkiye’ye olan olumlu bakışlarını da çok ciddi şekilde güçlendirmekte, kuvvetlendirmektedir” dedi.

Kültür diplomasisiyle ilgili kurumların hepsini tebrik ettiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hem insani yardımlar bakımından hem kültür diplomasisi bakımından hem eğitim, sağlık ve diğer alanlarda yapılan yardımlar bakımından büyük bir merhale aldık, büyük bir mesafe kaydettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla çoktan birinci ligine çıktık dünyanın” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin insani yardımlar bakımında dünya birincisi olduğuna dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Birçok alanda henüz dünyanın birinci ligine çıkmamış olmamıza rağmen, çok şükür insani yardımlar bakımından dünyanın birincisi olan bir ülkeyiz. Özellikle kalkınma yardımlarının, 2013 yılı rakamları itibarıyla 4.3 milyar dolara çıkmış olması Türkiye için bir övünç vesilesidir. Kalkınma yardımlarına bu anlamda baktığınız zaman nominal değer itibarıyla dünya üçüncüsüyüz. Ama sonuçta bunların gayrisafi milli hasılaya oranı söz konusu olduğunda Türkiye dünya birincisidir” ifadelerinde bulundu.

TİKA’nın proje sayısı 2013 yılı itibarıyla 13 bin 263
Çok daha zengin ve proje üretmek bakımından son derece yetenekli ülkeler bulunmasına karşın Türkiye’nin bu anlamda dünya birincisi olmasının, medeniyet perspektifinin gücünü gösterdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin perspektifi, bir büyük medeniyet perspektifine sahip olması hem de halkımızın, milletimizin büyük bir hamiyetperverlik duygusuna sahip olması, Türkiye’yi 2013 yılında dünya birincisi haline getirmiş, kalkınma yardımlarında dünya birincisi olmamızı sağlamıştır. Dolayısıyla artık kalkınma yardımlarında, insani yardımlarda, kültürel diplomasiyle ilgili diğer alanlarda, TİKA’mızı, AFAD’ımızı, diğer kuruluşlarımızı ilgilendiren alanlarda artık dünyanın sadece birinci liginde değil, birinci liginin şampiyonu olan bir ülkeyiz. Bundan dolayı hem sahip olduğumuz değerler dolayısıyla Allah’a şükreder hem sahip olduğumuz bu yumuşak gücün bize vermiş olduğu imkanı kullanmış olmak dolayısıyla gerçekten gurur duyar hem de bu kurumlarımızın gösterdiği faaliyetler dolayısıyla iftihar ederiz. Ancak demek ki bundan sonra Türkiye’nin kalkınma yardımları ve insani yardımlarda yarışacak olduğu ülke bizatihi kendisidir. Bundan sonra bütün hedeflerimizi hem daha yukarıya çıkarmak hem bu hedeflerimizi gerçekleştirme gücümüzü çok daha kuvvetli bir hale getirmek zorundayız. Organizasyon kabiliyetimizi, yardımlarımızın miktarını, yardımlarımızın ve bu anlamdaki faaliyetlerimizin küresel ölçekte yaygınlığını Allah’ın izniyle daha fazla artıracağız” diye konuştu.

Türkiye’nin uluslararası görüşmelerinde TİKA’nın sürekli gündeme geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bu durumun TİKA’nın ve diğer kurumların ortaya koyduğu başarının önemli bir göstergesi olduğunu, bunun daha da ileriye taşınması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, TİKA’nın, soğuk savaş sonrası dünyanın yeni dengeleri içinde yer almak adına kurulmuş bir kurum olduğuna işaret ederek, kurumun şu anda 40 koordinasyon ofisi bulunduğunu, proje sayısının ise 2013 yılı itibarıyla 13 bin 263 olduğunu aktardı.

Türkiye bir kilit taşı
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin, insani yardımlar noktasında dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini belirtirken, Türkiye’nin bu "kültür coğrafyası" ve "medeniyet havzası"nda bir kilit taşı olduğunu söyledi.

Bu kilit taşını çok sağlam bir şekilde yerinde tutacaklarını bildiren Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye, siyasi ve iktisadi istikrarını en sağlam şekilde sürdürmeye devam edecek. Türkiye kilit taşı olarak sağlam duracak ki Myanmar’daki Filistin’deki, Çad’daki, Somali’deki, Cibuti’deki adam rahat dursun, o da ayağını sağlam yere bassın. Onun için bütün bu medeniyet havzamıza faaliyet götüren kurum ve kuruluşlarımız arasında bu koordinasyonu en üst düzeyde sağlayacak, artıracak ve medeniyet havzamızdaki bütün eksikliklerden, bütün noksanlıklardan sorumlu olduğumuz bilincinden hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bu kilit taşının sağlam olmasının, sağlam bir medeniyet perspektifi ile hareket edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise kurumun, her yıl yaklaşık 2 bin proje gerçekleştirdiğini belirterek, bunları yaparken de değişik kurumlardan destek aldıklarını ve ortak projeler ürettiklerini anlattı. Katkılarından dolayı bu kurumlara teşekkür eden TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, bugünkü toplantıda, 2015 yılında hangi konulara önem verilmesi ve dikkat edilmesi gerektiği ile Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki sıkıntılar ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Sonraki Haber

TİKA'nın ve Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına Desteği Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve AFAD işbirliğinde Arakan’da yaşayan Rogingalar ve diğer Müslümanlar başta olmak üzere, ikinci etap insani yardım kapsamında gıda, giyim, kırtasiye, ve gıda dışı yardım malzemelerinden oluşan paketlerin kamplarda ve...