Haberler

25 Ekim 2023

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye-Moğolistan İlişkileri Çalıştayı’na TİKA’dan Destek

"Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türkiye Moğolistan İlişkileri Çalıştayı" Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleri, T.C. Ulanbator Büyükelçiliği ile İKÇÜ-MUIS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün ortaklığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun katılımıyla Moğolistan'da düzenlendi.

Başkent Ulanbatur’da Türk ve Moğol bilim insanlarının bildiri sunumlarıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, Moğolistan ve Türkiye’de, Moğol akademisyenler ve kurumlarla iş birliği içerisinde yapılan farklı disiplinlerdeki çalışmalar değerlendirildi.

Moğolistan’da Türk ve Moğol akademisyenler tarafından iki ülkenin dili, tarihi, sanatı, edebiyatı ve arkeolojisi ile ilgili çalışmaların kısaca değerlendirildiği çalıştayda, cumhuriyetimizin 100. yılında ilgili alanlardaki çalışmaların hangi aşamada olduğu ve geleceğe yönelik neler yapılabileceği amaçlandı.

Çalıştay, Türkiye’den ve Moğolistan’dan bildirileriyle katkıda bulunan araştırmacıların yanı sıra her iki ülkeden uzman ve yetkililerin katılımıyla düzenlendi. Türkiye’nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan, Moğolistan Devlet Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayartogtokh Badamdorj, İKÇÜ MUIS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ankhbayar Danuu açılış oturumunda konuyla ilgili görüş ve değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Saffet Köse, açılış konuşmasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak 2018 yılından beri Moğolistan’da iki ülkenin akademik olarak yakınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek çalıştaya destekte bulunan TİKA ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na teşekkürlerini iletti.

Üç oturumla tamamlanan çalıştayın birinci oturumunda Moğolistan Millî Üniversitesi Bilimler Okulu Müdürü Prof. Dr. Zayabaatar Dalai’in başkanlığında Prof. Dr. Saffet Köse’nin “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin Moğolistan’daki Çalışmaları”, Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş’in “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türkiye ile Moğolistan Arasındaki Diplomatik İlişkiler”, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Moğol Tarihi Araştırmaları”, Prof. Dr. Bold Luvsandorj’ın “Moğolistan’da Türk Edebiyatı ile İlgili Çalışmalar”, Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil’in “Türkiye’de Türkiye Moğolistan Ortaklığında Gerçekleştirilen Arkeolojik Bir Çalışma: Aladağ”, Doç. Dr. Enkhtur Altangerel’in “Moğolistan’da Türkiye Moğolistan Ortaklığında Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları” başlıklı bildirileri sunmalarıyla tamamlandı.

İkinci oturum Prof. Dr. Erhan Aydın’ın başkanlığında Prof. Dr. Nuran Pilehvarian’ın “Altınorda Devleti Mirası ve Konuyla İlgili Türkiye’deki Çalışmalar”, Prof. Dr. Ali Uzay Peker’in  “Türkiye’de Moğolistan Türkiye Sanat İlişkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Prof. Dr. Delgerjargal Purevsuren’in “Çin Kaynaklarında Türkler ve Konuyla İlgili Moğolistan’da Yapılmış Çalışmalar”, Prof. Dr. Şaban Doğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türkiye Moğolistan İlişkileri: Eğitim”, Doç. Dr. Battur Jamiyan’ın “Moğolistan’ın Üçüncü Komşu Politikası ve Türkiye” başlıklı bildiriler sundu.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Bold Luvsandorj’ın başkanlığında Prof. Dr. Erhan Aydın’ın “Türkiye Moğolistan Ortaklığında Gerçekleştirilen Eski Türk Yazıtları ile İlgili Çalışmalar”, Prof. Dr. Hatice Şirin’in “Türkiye’de Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları ile İlgili Yapılan Çalışmalar”, Doç. Dr. Enkhbat Avirmed’in “Moğolistan’da Türk Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Dr. Ali İhsan Çağlar’ın “Moğolistan Tarih Yazımında Şehir Tarihi Araştırmaları: Yaklaşım ve Yöntem Üzerine Bir Değerlendirme”, Doç. Dr. Azzaya Badam’ın “Eski Türk Yazıtlarıyla İlgili Moğolistan’da Yapılan Çalışmalar”, Samet Kalyoncu’nun “Türk Basınında Moğolistan” başlıklı bildiriler sunmalarıyla sona erdi.

Çalıştayın değerlendirme oturumunda Prof. Dr. Erhan Aydın ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl görüş ve önerilerini sundu. Çalıştayda, iki ülkenin kurum ve kuruluşları ile üniversitelerinin, akademisyenlerinin ortaklığında gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye ve Moğolistan ilişkilerine yaptığı katkılara vurgu yapıldı. Türk ve Moğol dili, tarihi, edebiyatı, arkeolojisi, diplomatik ilişkileri gibi çeşitli konuların çalıştaya dahil edilmesinin disiplinler arası çalışmalara yapacağı katkı vurgulanarak çalıştayın oldukça verimli geçtiği vurgulandı. Türk ve Moğol araştırmacıların ortak yürüttükleri çalışma ve projelerinin son derece önemli olduğu belirtilerek aynı iş birliğinin sürdürülmesi temennileri dile getirildi.

Aydın ve Taşağıl, çalıştayı düzenleyen ve destekleyen Türk ve Moğol yetkililere teşekkürlerini sundu.

Sonraki Haber

TİKA'dan 14. Avrasya Hematoloji ve Onkoloji Kongresi’ne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 14. Avrasya Hematoloji ve Onkoloji Kongresi (EHOC) İstanbul’da düzenlendi. Kongrede EHOC konuşmacıları, Avrupa'nın ve Amerika'nın önde gelen isimleriyle birlikte hematoloji ve onkoloji alanındaki en son araştırma ve...