Haberler

12 Mart 2016

"Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza" 16 Mart TİKA Projeleri Tanıtım Töreni

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) “Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” adlı TİKA Projeleri Tanıtım Töreni 16 Mart 2016 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da gerçekleştirilecek.

ATO Congresium Angora Salonu’nda saat 11:00’da başlayacak olan törende 2015 yılında binlerce proje gerçekleştiren TİKA’nın 25 ülkede tamamladığı 50 projenin tanıtımı yapılacak. Program da ayrıca TİKA tarafından restore edilen Kosova Prizren Emin Paşa Camii’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın bağlantısı ile gerçekleştirilecek.

5 kıtada 50 ülkede 52 program koordinasyon ofisi bulunan Türkiye’nin resmi kalkınma yardımı kuruluşu TİKA, 140 ülkeye yayılan faaliyetleri ve gerçekleştirdiği binlerce proje ile Türkiye’nin yüz akı oluyor.

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen binlerce proje arasından seçilen 25 ülkede gerçekleştirilen 50 proje Türkiye’nin TİKA eli ile ortaya koyduğu ‘Türk Tipi Kalkınma Modeli’ne örnek teşkil ederken, TİKA’nın her geçen gün genişleyen ve 140 ülkeye ulaşan faaliyet coğrafyasının 4 kıtadaki ülkelerinden seçilmesi ile farklı bir anlam taşıyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından canlı bağlantı ile açılışı yapılacak proje

Prizren Emin Paşa Camii

Kosova’nın Prizren şehrinde yer alan Emin Paşa Camii, 1832 yılında inşa edilmiştir. Emin Paşa Camii iç süslemeleri ve tezyinatı ile Prizren şehrinin en güzel camilerinden biridir. Prizren’in merkezinde bulunan cami, mimari ve üslup bakımından Sinan Paşa Camii ile benzerlikler arz etmektedir. Restorasyonun ardından şehir halkı tarafından yoğun ilgi gören cami, restorasyon çalışmaları öncesinde gözle görülebilen çatlakları ve statik sorunları nedeniyle yıkılma tehlikesi taşımaktaydı.

Prizren’in yönetici ailesi olan “Rotula” ailesi mensuplarından ayrıca külliyenin banisi olan Emin Paşa, Köstendil mutasarrıfı olan Tahir Paşa’nın oğlu ve bir zaman Prizren valisi görevinde bulunan Mahmud Paşa'nın kardeşidir. 1873/74 Prizren Vilayeti Salnamesine göre Emin Paşa 1842-43 yıllarında Prizren Sancakbeyi görevinde bulunmuştur.

Cami haziresinde bulunan kabir yazıtında Emin Paşa’nın hicri 1259/1843 yılında Prizren'de öldüğü ve medrese yanındaki hazirede defnedildiği bildirilmektedir. Cami haziresinde defnedilen Emin Paşa ile birlikte, bazı aile üyeleri de metfundur.

Emin Paşa Camii, günümüze ulaşmayan medrese ve şadırvanıyla birlikte bir külliye oluşturmaktadır.  Cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre cami, H.1247/M.1831-32 Tahir Paşazade Mehmed Emin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Cami TİKA tarafından temellerinden kubbesine kadar güçlendirilmiş, dış ve iç yapısı aslına uygun olarak restore edilmiştir. Caminin çevre düzenlemesinin ardından yapıya uygun şekilde yeni bir şadırvan yapılmıştır.

Törende Tanıtımı Yapılacak Projelerden Bazıları

Avusturya Mogersdorf Türk Şehitlik Anıtı

Avusturya’nın Mogersdorf kasabasında yer alan Avusturya Mogersdorf Türk Şehitlik Anıtı, 1664 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa orduları arasında gerçekleşmiş olan Raab Suyu Muharebesi’nde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimiz aziz hatıralarını yaşatmak adına TİKA tarafından yapılmıştır.

Bazı tarihçilere göre 5000, bazılarına göre ise 15.000 Osmanlı askerinin hayatını kaybettiği topraklarda 1980 yılında Mogersdorf halkının girişimiyle bir anıt dikilmiş, ancak savaşın 350. yılı vesilesi ile mevcut anıtın yükseltilmesi ve yenilenmesinin yanı sıra yeni bir anıtın Türkiye tarafından yaptırılması kararlaştırılmıştır. TİKA tarafından yaptırılan anıtta “1664 yılında şehit olan Türk Askerlerine ithaf edilmiştir. Burada yatan herkes huzur içinde yatsın” ibareleri yer almaktadır.

Tayland Bang Uhtit Camii Restorasyonu

Büyük bir Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Tayland'ın başkenti Bangkok’un Chaloen Krung yolu üzerindeki Bangrak mahallesinde bulunan Bang Uhtit Camii 1915 yılında inşa edilmiştir. Külliyesindeki okulda halen eğitim verilen camide aynı zamanda beş vakit sesli ezan okunmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemine denk gelen ve Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilişinden 7 sene sonra inşa edilen caminin giriş kapısında, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Tayland’taki Müslümanlara gönderilen Devlet-i Aliyye arması bulunmaktadır. Bang Uhtit Camii’nde yer alan Osmanlı devlet arması; caminin inşa edildiği ilk günden beri aynı yerde bulunmakta ve geçen yıllar içerisinde yapılan küçük çaplı restorasyonlara rağmen özgün halini korumaktadır.

Bang Uthit Camii, yapısı itibariyle de Osmanlı medreselerini anımsatmaktadır. Dikdörtgen formundaki caminin yanı başındaki 3 katlı külliyede 200 öğrenci eğitim görümektedir. 15 öğretmenin çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerin yemek dâhil tüm ihtiyaçları karşılanmakta, külliye bünyesinde bulunan imarette çıkan günlük karavanadan bölgedeki ihtiyaç sahipleri faydalanmaktadır.

Ramazan aylarında bölgede yaşayan Müslümanların bir araya gelerek iftarlarını açtıkları caminin restorasyonu ve çevre düzenlemesi TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bosna Hersek’te Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Restorasyonu

Bugün Bosna-Hersek’in doğusunda yer alan Vişegrad’da, Osmanlı sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına memleketi olan Sokol köyünün yakınına, Drina Irmağı üzerine,  1571-1577 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Avrupa’daki köprü mimarisi örnekleri arasında nadide bir yere sahiptir.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Türkiye Bosna Hersek ortak kültür mirasımızın en nadide eserlerinden biri olarak sayılan köprü II. Dünya Savaşı sonrasında çeşitli restorasyon çalışmalarına şahit olmuştur. Özellikle ülkede yaşanan iç savaş döneminde ciddi hasar gören köprünün bulunduğu nehir üzerine yapılan baraj nedeni ile bölgedeki su rejiminin değişmesi sonucu temellerinde ve ayaklarında önemli hasarlar ortaya çıkmıştır.

TİKA tarafından köprünün genelinde 2013 yılından itibaren başlatılan restorasyon çalışmaları ile geçmiş dönemlerde yapılan restorasyon hataları da giderilerek, köprü aslına uygun şekilde restore edilmiştir. 

Sri Lanka-Türkiye Dostluk Köyü 100 Konut Yapımı

Sri Lanka’da yaşanan terör olayları nedeniyle yerlerinden edilen ve uzun süre sonra yerleşim yerlerine dönen Müslümanların barınma ihtiyaçları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşu OHRD işbirliğinde Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mannar District’te 100 adet konut inşa edilmiştir.

Sri Lanka – Türkiye Dostluk Köyü adı verilen yerleşim bölgesinde köyün ihtiyacı olan içme suyunun temini amacı ile 25 adet içme suyu kuyusu da inşa edilmiştir.

Afganistan Hazreti Mevlana Köyü Yapımı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesinde bulunan Mevlana Celaleddini Rumi’nin doğduğu ev,  babasının ders verdiği Sultan-ül Ulema Hoca Bahauddin Veled Medresesi'nin restorasyon projesi kapsamında medrese çevresinde bulunan 28 evin yıkılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Belh Valiliği tarafından 28 aile için tahsis edilen 40,000 m2 alan üzerinde TİKA tarafından Hazreti Mevlana Köyü ismi verilen yeni bir yerleşim yeri inşa edilmiştir. Proje kapsamında 28 adet ev, 29 adet temiz su kuyusu, stabilize yollar, elektrik şebekesi, bir adet mescit, köy giriş kapısı ve çevre duvarı yapılmıştır.

Filipinler Milli Amaipakpak Sağlık Merkezi’ne Tıbbi Ekipman ve Cihaz Desteği

Filipinler’in en büyük ve en kalabalık ikinci bölgesi olan Mindanao Adası’nda bulunan Marawi şehrinin yaklaşık nüfusu 200 bindir. Amai Pakpak Sağlık Merkezi tüm bölgeye hitap eden en büyük sağlık kuruluşlarından biridir.

Alt ve orta gelir düzeyinden insanlara hizmet vermekte olan sağlık merkezi yılda ortalama 13 bin 500 yatılı hastaya ve 23 bin 500 ayakta tedavi hastasına hizmet vermekte olup, 450 kadar ameliyata ve 550 kadar doğuma ev sahipliği yapmaktadır.

Filipinler Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini sürdürmekte olan hastaneye yönelik TİKA tarafından tıbbi donanım ve cihaz temini sağlanmış,  standartlara uygun olmayan bütün hasta yatakları yenilenmiş ve bununla birlikte yatak kapasitesi 200’den 285’e çıkarılmıştır.

TİKA tarafından hastaneye temin edilen röntgen cihazı, mamografi, laparoskopi seti, otoklav cihazı ve laboratuvar setleri ile birlikte hastanenin ilgili departmanları kaliteli sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır.

Özbekistan Tam Donanımlı Mobil Klinik Temini

Özbekistan’ın kırsal kesimlerine nitelikli sağlık hizmeti götürülememesi nedeniyle, nüfusun dezavantajlı kesimini oluşturan kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılarda görülen hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu kapsamda, Özbekistan’da sağlık alanında faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşu olan Sağlam Evlat Vakfı’nın ülkenin çeşitli bölgelerindeki şubelerine gönderilmek üzere 10 adet tam donanımlı mobil klinik aracı TİKA tarafından temin edilerek, hizmete sunulmuştur.

Filistin Tubas Türk Hastanesi

Batı Şeria’nın 40 bin nüfuslu Tubas şehrinin ilk hastanesi olma özelliği taşıyan Tubas Türk Hastanesinin inşaatı ve tıbbi ekipman desteği TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir. Tıbbi donanımının da sağlanmasıyla hizmete giren 30 yataklı hastane, çevre şehirlerden de gelen hastalarla birlikte her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet vermektedir. Hastanenin acil servisine yılda yaklaşık 30 bin kişi başvurmaktadır. Hastanede yılda ortalama altı bin beş yüz ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Komorlar Türk-Komor Stadyumu’nun İnşası

Komorlar Birliği Devlet Başkanı Sayın Sambi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği görüşmeye istinaden, Komorlar Birliği’ni oluşturan 3 adadan birisi olan Anjuan Adası’nda bir stadyum inşa edilmesi konusunda ülkemizden talepte bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Komorlar Birliği Anjuan Adası’nda 2 bin kişilik Türk-Komor Stadyumu ile FIFA standartlarına uygun olarak atletizm pisti, basketbol, voleybol sahaları TİKA tarafından yapılmıştır.

Lübnan Trablus Hamidiye Saat Kulesi Restorasyonu

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi, hem Trablus şehrinin sembolü hem de Lübnan'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Trablus şehrinin tam ortasında yer almakta olan saat kulesi Lübnan’da hala ayakta kalmayı başarmış önemli Osmanlı eserlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen Trablus şehrindeki Hamidiye Saat Kulesi TİKA tarafından restore edilmiştir.

Hamidiye Saat Kulesinin beşinci katında, Lübnan iç savaşı sırasında çoğu parçası kaybolmuş olan mekanik bir saat bulunmaktadır. Kaybolan eski mekanik saat yerine, bugün mevcut olan saat Türkiye Fahri Konsolosu Suphi AKKARİ tarafından 1990 yılında yeniden  taktırılmıştır.

Kulenin dördüncü katının her bir cephesinde birer  küçük balkon bulunmaktadır. Balkon kapılarının üstünde, Sultan Abdülhamid Han’ın tuğrasının olduğu iki Osmanlı arması ile Hamidiye Tuğrası mevcuttur. Armaların ve tuğraların dört köşesine ay yıldız motifi nakşedilmiştir.  

Hamidiye Saat Kulesinin birinci katının ön cephesinde, üzerinde şu ibarelerin yer aldığı, mermerden Osmanlıca bir kitabe  bulunmaktadır: “II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına ve Allah’ın izniyle bu kule yaptırılmıştır. Bu eserin, şehir halkına saadet ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.”

Sudan Osmanlı Gümrük Binası Hanefi Camii ve Şafii Camii Restorasyonu

Sudan’daki turizm sektörünün gelişmesi amacıyla Sudan’ın Port Sudan Eyaleti Suakin Adası’nda bulunan Osmanlı dönemine ait Hanefi Camii, Şafi Camii ve Gümrük Binası’nın restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Suakin’in bağlı bulunduğu Kızıldeniz Eyaleti su altı güzelliklerini izlemek üzere dalgıçlığı ve diğer kapasitelerini kullanarak eyaleti bir turizm merkezi haline getirmeyi planlamaktadır. Bu noktada tarihi Suakin Adası’nın önemli bir turizm merkezi haline gelebileceği değerlendirilmektedir. Adada restore edilen Osmanlı Devleti’ne ait gümrük binasının onarılarak bir açık hava müzesine çevrilmesi, iki caminin restore edilerek hizmete alınması, bu amaca ulaşmada büyük katkı sağlamış, tarihimize ve Türk-Sudan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırmıştır.

Arnavutluk’ta Berat Kurşunlu Camii Restorasyonu

Arnavutluk’un Berat şehrinde bulunan Berat Kurşunlu Cami, 1554 yılında inşa edilmiştir. Arnavutluk Cumhuriyeti Tarihi Eserler Enstitüsü tarafından 1977-1978 yılları arasında restorasyonu yapılan camii 1990 yılına kadar mimarlık müzesi olarak kullanılmıştır. Arnavutluk’un kültürel miras listesinde yer alan caminin kapsamlı restorasyon çalışmaları TİKA tarafından tamamlanarak ibadete hazır hale getirilmiştir.

TİKA HAKKINDA

2002 yılına kadar 12 ülkede program koordinasyon ofisi bulunan TİKA, Türkiye’nin güçlenen ekonomisi, duyarlı, pro aktif ve etkin dış politikası ile birlikte bugün 50 ülkede 52 program koordinasyon ofisi ile 5 kıta 140 ülkede kalkınma yardımı faaliyeti yürütüyor.

Uluslararası camiadaki etkinliği ile adından söz ettiren TİKA 2015 Türk Patent Ödülleri kapsamında Uluslararası Kamu Markası ödülüne layık görüldü. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Uluslararası Kamu Markası ödülü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’a tevdi edildi.

“AYRI COĞRAFYALARDA AYNI İMZA”

TİKA PROJELERİ TANITIM TÖRENİ

Yer: ATO CONGRESİUM, Angora Salonu

Tarih: 16 Mart 2016

Saat: 11.00

Sonraki Haber

Sırbistan Novi Pazar’da Selden Zarar Gören Ailelere TİKA Desteği

Sırbistan'ın güneyinde Novi Pazar'da sağanaktan etkilenen halka Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından su tahliye pompaları ve sel baskınına maruz kalan evlerin kurutulması, ailelerin normal hayatlarına dönebilmesi için gerekli olan nem kurutma makineleri temin edildi....