Duyurular

08 Aralık 2014

13 -17 Ekim 2014 Tarihleri Arasında Yapılan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

 

13 – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 19/12/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1. 4 Adet fotoğraf

2. Dilekçe
(indirmek için tıklayınız)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

4. Öğrenim durumuna ait belgeler:
Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.
(Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)
Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)
Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.
Formun altındaki onay kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.
(indirmek için tıklayınız)

6. Mal bildirimi formu
Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.
(indirmek için tıklayınız)

7. Aile Yardımı Bildirim Formu
Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.
(indirmek için tıklayınız)

8. Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

9. Adli Sicil Kaydı (Belgesi)
Adayların, www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

10. Askerlik Durum Belgesi
Erkek adaylar için askerlik şubesinden temine edilecek “Askerlik Durum Belgesi”.

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Alma :TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 508 11 43 – 44 – 47 – 51 numaralı telefonlarından, 0 (312) 309 89 56 no’lu fax ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

 

Sonraki Haber

TİKA’nın Katkılarıyla Türk Dünyası Oş Kentinde Buluştu

TİKA’nın Katkılarıyla Türk Dünyası Oş Kentinde Buluştu