Haberler

10 Ekim 2016

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) destekleriyle Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği bünyesinde Balkan Tarihi ve Kültürüne yönelik olarak organize edilen ilk uluslararası sempozyum olma özelliği taşıyor. Sempozyum, Osmanlı ve Balkan Tarihine yaptığı katkılarından dolayı Prof. Dr. Halil İnalcık’ın aziz hatırasına ithaf edildi.

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Yücel Acer, Balkanların tarihi, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Türkiye ve Balkanlar arasında akademik işbirliğinin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Sempozyumun açılış oturumu Rumeli TV tarafından da canlı olarak yayınlandı. 

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumuna Prof. Dr. Justin A. McCarthy (Department of History, University of Louisville, Kentucky, USA); Prof. Dr. Machiel Kiel (Hollanda Araştırma Enstitüsü/Netherlands Institute in Turkey) ve Prof. Dr. Gregory Jusdanis, (The Ohio State University, College of Arts and Sciences, Department of Classics, Columbus, USA) davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Justin McCarthy, “The Demography of Ethnic Cleansing in the Balkans”, Prof. Dr. Machiel Kiel, “Tikveş, Introduction of a little-studied Ottoman province in the Southern Balkans” ve Prof. Dr. Gregory Jusdanıs ise “In Literature First: Greeks and Turks as Brothers” başlıklı konuşma yaptı. Prof. Dr. Justin McCarthy, Balkanlarda ulusal isyanlardan başlayarak 1877-1878 Osmanlı Rus-Harbi ve Balkan Savaşlarının Rumeli’de Türk ve Müslüman nüfusun demografisine vurduğu darbeyi gözler önüne serdi.

Sempozyuma Amerika Birleşik Devletleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkeden toplam 81 bilim insanı katıldı. Sempozyumda 27’si İngilizce ve 48’i Türkçe olmak üzere 75 tebliğ sunuldu. Antik dönemden modern zamanlara kadar çok çeşitli konularda bildiriler sunulan sempozyumun ağırlıklı temasını Balkanlarda Osmanlı Kültür ve Medeniyeti oluşturdu. Sempozyumda Osmanlı fetih ve iskân politikası, tahrirlerin demografi tarihi açısından önemi, Bosna ve Arnavutluk’ta İslamlaşma, Balkanlarda Osmanlı vakıfları, Osmanlı vergi politikaları, Osmanlı hoşgörüsü, Kavânin-i Yeniçeriyân ve Devşirme Sistemi, Balkan Savaşları, azınlık politikaları ve göçler ve edebi eserlerde diğer milletler hakkındaki algılar gibi konularda sunulan tebliğler dikkat çekti. 

Sonraki Haber

TİKA’dan Afganistan’da Savaş Mağduru 300 Aileye Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’ın Kuzey Bölgesi’nde yaşanan savaş sebebiyle Tahar Vilayeti Baharak İlçesine sığınan 300 aileye gıda yardımında bulunuldu. Afganistan’ın Kuzey Bölgesinde devam etmekte olan savaş sebebiyle bölge halkı mülteci...