Haberler

17 Nisan 2016

Türkmenistan Milli Elyazmaları Enstitüsü’ne Ekipman Desteği

Türkmenistan’da 2016 yılının “Mirasa Saygı Gösterme, Vatanı Geliştirme Yılı” olarak ilan edilmesi münasebetiyle gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere katkı sunmak ve ortak kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan, Türkmenistan İlimler Akademisi Milli Elyazmaları Enstitüsü’nün teknik altyapısının güçlendirilmesi ve gerekli ekipman desteği sağlanması çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 10.000 Arap harfli el yazması ve 2.000 Arap harfli nadir matbu eseri bünyesinde barındıran ve Türk ve Türkmen kültürüne ait önemli çalışmalara imza atan Türkmenistan İlimler Akademisi Milli Elyazmaları Enstitüsü ile TİKA arasındaki işbirliği devam ediyor. İşbirliği kapsamında enstitüye el yazma eserlerinin restorasyonu, kataloglanması ve çağdaş şartlarda muhafaza edilmesine yönelik teknik ekipman, çelik raylı arşiv dolap sistemi, ile özel kağıt ve derinin yer aldığı muhtelif sarf malzemeleri temin edildi.

Türkmenistan’ın kültür mirasının korunmasına katkı sağlanması maksadıyla, Milli Elyazmaları Enstitüsü ile TİKA arasında 2002 yılından bu yana devam eden işbirliği kapsamında el yazma eserlerinin restorasyonunda ihtiyaç duyulan özel restorasyon malzemeleri temin edilmiş, Enstitü’nün restorasyon bölümü uzmanları için Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğinde yazma eserlerin restorasyonu konusunda eğitimler düzenlenmişti. Ayrıca bu kapsamda Türkiye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından Türkmenistan Milli El Yazmaları Enstitüsü Arşivi’nde bulunan yaklaşık 10.000 kadar nadir yazma eserin “Bilgisayar Ortamında Kataloglanması” konusunda Türkmenistan’da uygulamalı eğitimler verilmişti.

Söz konusu eğitimlere 2015 yılında da devam edilerek, Konya Elyazma Eserleri Bölge Müdürlüğü’nde, Elyazma eserlerinin ilmi yönden açıklanması, dijital ortamda kataloglanması, restorasyonu ve temizlenmesi konularında enstitüsü uzmanlarının eğitim almaları sağlandı.

Bunun yanı sıra Türkmenistan’ın meşhur alimi, fikir adamı ve şairi Mahtumkulu’nun ölümünün 290. yılında 2014 yılının “Mahtumkulu yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle, Mahtumkulu şiirlerini kendi el yazısıyla derleyen Türkmen şairi Mollanepes’in elyazması kitabının tıpkıbasımı yapılarak 14–15 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Konferans katılımcılarına dağıtılmıştı.

Türkmenistan İlimler Akademisi Milli Elyazmaları Enstitüsü ile TİKA arasındaki ortak kültür alanındaki işbirliği çalışmalarının 2016 yılında da devam etmesi bekleniyor.

Sonraki Haber

Lübnan’da Halba Dr. Abdullah Al Rasi Devlet Hastanesi’ne Yoğun Bakım Ünitesi Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Lübnan’da yaşayan insanlara daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için, bölgenin tek devlet hastanesi olan Halba Dr. Abdullah Al Rasi Devlet Hastanesi’ne tam teşekkülü bir yoğun bakım ünitesi...