Haberler

03 Şubat 2012

TİKA'nın Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunmasına Yönelik Çalışmaları Makedonya'da Devam Ediyor

Osmanlı-Türk eserlerinin yoğun olarak bulunduğu Makedonya’da, mevcut tarihi eserlerin korunması amacıyla TİKA tarafından gerçekleştirilen restorasyon-konzervasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu amaç doğrultusunda Ohri şehrinde yapımına başlanan Zeynel Abidin Paşa Camisi-Halveti Tekkesi Şadırvanı’nın restorasyonu ile çevre düzenlemesinin yapılması ve Sinanüddin Yusuf Çelebi Türbesi’nin Restorasyonu çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, yine Ohri’de bulunan tarihi Voska (Yukarı) Hamamı’nın restorasyonu çalışmalarına da başlandı.

Ohri Zeynel Abidin Paşa Camisi – Halveti Tekkesi

Makedonya’nın Ohri şehrinde bulunan, Osmanlı döneminden kalma Zeynel Abidin Paşa Vakfı’ndan Halveti Tekkesi ve Camisi bugün de faal olarak mevcudiyetini sürdürüyor. Kompleks içerisinde, hemen minarenin yanıbaşındaki kabristanda Zeynel Abidin Paşa ve zevcesinin kabirleri yer alıyor. Türbede bulunan birinci sandukada ise Horasan’dan gelen Halveti Tarikatı Hayati Kolu’nu kuran ve 1766 yılında vefat eden Pir Mehmed Hayati Hazretleri’nin kabri bulunuyor.

Ohri-Zeynel Abidin Paşa Camisi ve Halveti Tekkesi Şadırvanının Restorasyonu ve Konzervasyonu İle Çevre Düzenlemesi Çalışmaları

Mescid, semahane, kış ve yaz kahve ocağı, misafir odası ve son cemaat yeri bulunan; yaklaşık 300 yıldır aralıksız olarak kültürümüzün ve geleneğimizin yaşatıldığı bu kompleks yapıda, türbeye bitişik halde, 7 köşeli, ahşap, üstü kubbeli, içerisi sohbet sediri ile çevrili bir yapı olan şadırvan bulunyor. Tarihe tanıklık eden, yıpranan şadırvanın korunması ve yaşatılması amacıyla; temelleri üzerinde aslına uygun olarak TİKA tarafından başlatılan restorasyon ve konzervasyon çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca kompleks yapının ortasında bulunan ve zaman zaman zengin tarihimizi ve kültürümüzu tanıtan faaliyetlerin tertiplendiği avlunun daha güzel bir görünüme kavuşması için gereken çevre düzenlemesinin yapılması çalışmaları da yapılıyor.

Sinânuddîn Yusuf Çelebi Türbesinin Konzervasyonu ve Restorasyonu Projesi

1493 yılında vefat eden Sinânuddîn Yûsuf Çelebi’nin türbesi, kendisinin yaptırdığı fakat zaman içinde yıkılan Fatih Sultan Mehmet Camisi’nin yanı başında bulunuyor. Türbe, Anıtları Koruma Müdürlüğü tarafından korumaya alındığı için mevcudiyetini bugüne kadar muhafaza edebilmiş. Fakat, Türbenin bulunduğu kompleks içinde yapılmaya başlanan ve günden güne ilerleyen kazı çalışmaları, Türbenin etrafını da sarmaya, temellerini zayıflatmaya başlamış. Restore edilerek sahiplenilmesi gereken Türbe, bulunduğu kompleks alan içinde kalacak tek Osmanlı eseridir. Bu sebeple, anılan tarihi kültür değerinin korunup, gelecek kuşaklara taşınabilmesi açısından TİKA tarafından başlatılan çalışmalar büyük önem taşıyor.

Türbe’nin restorasyon çalışmalarını başlatmak için gerekli olan izinlerin Makedon makamlarından alınmasını müteakip “Sinânuddîn Yusuf Çelebi Türbesinin Konzervasyonu, Restorasyonu ve Işıklandırılması” projesi TİKA tarafından uygulanmaya başlatıldı. Restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

Ohri Osmanlı Dönemi Tarihi Voska Hamamı’nın Restorasyonu ve Konzervasyonu

Evliya Çelebi “Seyahatnamesi’nde” adı geçen Ohri’deki Emin Mahmud mahallesinde bulunan ve ibadete açık olan Emin Mahmud Camisi ile yanıbaşında halk arasında Voska Hamamı olarak adlandırılan tarihi yapı bulunuyor. Osmanlı dönemine ait görkemli bir yapı olarak bugün de aynen mevcut yapısı ile tüm fonksiyonel parçalarını ihtiva eden Hamamın, mimarisinden ve mevcut korunmuş detaylarından, 17. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülüyor.

Söz konusu tarihi yapı yıllar içinde büyük tahribata uğramıştır. Onarımı yapılmaması halinde tamamıyle harabeye dönüşecek Hamamın restore edilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek faal bir Sanat ve Kültür Galerisi olarak düzenlenmesi ve bu doğrultuda varlığını devam ettirebilmesi amacıyla TİKA tarafından gerekli girişimler yapılarak restorasyon çalışmalarına da başlandı.

Sonraki Haber

Gine Conakry'de Bulunan Mülteci Kampına TİKA Desteği

Ülkelerinde yıllardan beri yaşanan iç çatışmalar nedeniyle Gine Conakry’deki Koankan Mülteci Kampı’nda hayat mücadelesi veren yaklaşık 3000 Fildişi Sahili vatandaşına, TİKA Dakar Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla gönderilen insani yardım malzemeleri, kampta büyük bir sevince vesile...