Haberler

14 Ekim 2014

TİKA'dan Samoa'da Ekmekağacı İhracatının Geliştirilmesine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Samoa Bilimsel Araştırmalar Kuruluşu (SROS) işbirliğinde yürütülen bilimsel araştırma projesi ile ekmekağacı meyvesinin ihracat koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

TİKA ile Samoa Bilimsel Araştırmalar Kuruluşu (SROS) işbirliğinde hayata geçirilen “Ekmekağacı Ticaretini Kısıtlayan Patojenlerin Filogenetik Analizinin Yapılması” projesiyle, şeker sanayii için önemli bir potansiyel hammadde olan ekmekağacı meyvesinin ihracat ürünü olarak dayanıklılığının ve kalitesinin artırılmasına imkân sağlanması amaçlanıyor.

Samoa’da elverişli iklim ve toprak özellikleri sayesinde doğal şartlarda yaygın olarak yetişen ekmekağacının, meyvelerinin içeriğindeki yüksek şeker oranından ötürü yüksek ekonomik değeri bulunuyor. Meyve ağaçlarının ıslahı ve ekmekağacı meyvesinin işlenme koşullarının iyileştirilmesi yoluyla, bölgedeki şeker üretiminin temel hammaddesi olan şeker kamışına bir alternatif geliştirilmesi hedefleniyor. Böylelikle, hem ulusal gelirin artırılması hem de istihdam ve gelir olanaklarının artırılması öngörülüyor.

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Bağımsız Samoa Devleti, 2842 metrekare yüzölçümü ve yaklaşık 180.000 nüfusuyla dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer alıyor. 2014 yılına kadar En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) kategorisinde bulunan Samoa, yürütmekte olduğu etkin kamu reformları ve ekonomi politikaları yoluyla sağlanan istikrar ve ekonomik büyüme neticesinde 2014 yılında düşük orta gelirli ülkeler arasında sıralanıyor.

Sonraki Haber

Bosna Hersek'te Sel Felaketinden Etkilenen Arıcılara Destek

  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Mayıs ayında gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketinden etkilenen arıcılara ekipman desteğinde bulunuldu. Bosna Hersek’te 2014 yılı Mayıs ayında gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin önemli bir kısmı...