Haberler

31 Temmuz 2012

TİKA'dan Belgrad'da Tarihe Saygı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), artan ofis sayısı ve genişleyen faaliyet coğrafyasıyla çalışmalarına devam ediyor. İşbirliği ve teknik yardım projelerinin yanı sıra restorasyon çalışmaları yapan TİKA’nın çalışmaları neticesinde ortak mirasa ait mekanlar ‘harabeden’ ‘anıta’ dönüşüyor.

Şeyh Mustafa Türbesi TİKA Tarafından Restore Edilecek

Belgrad’da bulunan sınırlı sayıdaki Osmanlı eserlerinden biri olan Şeyh Mustafa Türbesi bakımsız durumda olan, zamanın ve çevresel şartların aşımına uğrayan ortak hafızaya ait eserlerden biri. Şeyh Mustafa dönemin Sadi Tarikatı Tekkesi Şeyhi olarak biliniyor. Zaman içinde yalnızca türbe ayakta kalmayı başarmış. Bugün türbe üzerinde yer almayan bir inşa kitabesi bulunuyor. Kitabenin Transkripsiyonundan anlaşıldığı üzere türbe, dönemin Kaymakamlarından Hüsnü Efendi tarafından yaptırılmış.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 2006 yılında Şeyh Mustafa Türbesinin restorasyonu için ilgili makamlarla görüşmelere başladı. 5 yıl süren girişimler sonucunda TİKA ve Belgrad Büyükşehir Belediyesi arasında türbenin restorasyonu için protokol imzalandı. İhalenin yapılmasının ardından projenin başlatılması öngörülüyor.

Sonraki Haber

TİKA'dan Arnavutluk'ta Sosyal Kalkınmaya Katkı Sağlayacak İki Önemli Proje

Türkiye, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel rekabet gücüne sahip, ekonomik seviyesini yükseltmiş, bölgesel güç olma özelliğini taşıyan bir devlet olma yolunda her geçen gün mesafe kat ediyor. Ülkemiz ne kadar büyürse o...