Haberler

09 Şubat 2022

TİKA Özbekistan’da El Sanatları Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2021 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive’nin Nurullahbay Medresesinde El Sanatları Merkezi Kurdu.

El sanatları konusunda kendine has özellikleri ile Özbekistan'daki diğer el sanatları okullarından ayrışan Harezm bölgesinde alçı oymacılığı, çinicilik, halı dokuma, kuyumculuk, kumaş dokuma gibi çok sayıda zanaat türü gelişmiş bir şekilde icra ediliyor.

Yürüttüğü proje ile Harezm bölgesinin kadim el sanatlarının yaşatılması, usta çırak ilişkisi ile genç nesillerin yetiştirilmesi, el sanatı ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve bölgede istihdamın sağlanması, turistlere yönelik el sanatı ürünlerinin üretimi ile zanaatkârların istikrarlı bir gelire kavuşmalarını amaçlayan TİKA, Hive şehrindeki Nurullahbay Medresesinde El Sanatları Merkezi kurdu.

Proje kapsamında, tamamen unutulan çitgarlik (kumaşa kalıp desen basma) sanatı yeniden canlandırılırken, ipek el halısı dokumacılığı, kaştacılık (telkari), ahşap oymacılığı, bakırcılık, çömlekçilik- çinicilik, milli kıyafetler, kuyumculuk, minyatür-nakkaşlık, sedefkârlık ve milli müzik aletleri atölyeleri kurularak bu zanaatların nesilden nesile aktaracak çıraklık eğitimin alt yapısı oluşturuldu. Kurulan El Sanatları Merkezi ile aynı zamanda Özbek ve Türk zanaatkârları arasında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Merkezin açılışı, Özbekistan Cumhuriyeti “Hünerment” Derneği Başkanı Uluğbek Аbdullaev, Dernek Başkan Yardımcısı Aziz murtazayev ve Derneğin Harezm Şubesi Başkanı İlham Babacanov, Harezm Vilayetinin tanınmış eski ustaları ile halen faal el sanatları ustaları, Medya mensupları ile TİKA Koordinatörü Cemalettin Tüney’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda konuşan Hünermentler Derneği Başkanı Abdullaev, Hive’nin gerçek bir el sanatları şehri olduğunu vurgulayarak, TİKA desteğiyle kurulan merkezin Hive’de el sanatlarının daha da geliştirilmesi, genç nesillere ulaştırılması amacı taşıdığını dile getirdi. Harezmli ustalar ve atölye sahipleri merkezin açılışını sağlayan TİKA’ya destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

 

Sonraki Haber

TİKA’dan Afganistan’daki Hastanelere Su Kuyusu Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Atatürk Çocuk Hastanesi ile Bin Yataklı İbni Sina Bağımlı Tedavi Hastanesine su kuyusu açarak hizmete sundu. Afganistan’ın en büyük çocuk hastanelerinden biri olan Atatürk Çocuk Hastanesine 200...