Haberler

06 Aralık 2012

TİKA, Makedonya'da Yenidünya Mirasına Sahip Çıkıyor

Makedonya Cumhuriyeti’nde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iki önemli proje başlattı. Manastır İshak Çelebi (İshakiye) ve Radanya Mahmut Aga Camilerini restore etmeye hazırlanan TİKA bu projeler ile hem Balkanlardaki ecdat yadigârı eserlere sahip çıkacak hem de iki ülke arasındaki ortak değerlerin korunarak devam etmesine katkıda bulunacak.

İshak Çelebi (İshakiye) Camii

Tarihi , Hicrî 912 / milâdî 1506-07 olan ve Selânik kadılık görevinden sonra Manastır Kadısı görevine getirilen İsa Fakih’in oğlu İshak Çelebi tarafindan yapilan Ishak Celebi Camisi Manastır’ın en yüksek yapısı, eski ihtişamını yansıtırcasına günümüzde halen şehrin merkezinden yükselmektedir. Klâsik Osmanlı dönemi eseri olan İshak Çelebi Camisi, plan itibariyle tek kubbeyle örtülü ve kare planlıdır.

Radanya Mahmud Ağa Camii

Radanya köyündeki Mahmud Ağa Camii’nin zengin, hatta dramatik bir geçmişi vardır. Bu cami kundaklanmış, yıkılmış ve hasara uğramış, bazen profesyönelce bazen de amatörce tamir edildi.

İnşa edildiği tarihten bugüne kadar geçirdiği bütün evrelerle ilgili geçerli delillere ulaşabilmek için, bu eserle ilgili elde bulunan bütün kaynakları ve maddi delilleri kullanmak ve sistematik araştırma yapmak ihtiyacı ortaya çıktı.

Yapının inşaat tarihiyle ilgili tek kaynak, giriş portali üzerindeki işlemeli mermer kitabedir. Dekoratif nesih yazısıyla süslenmiş olan kitabeye göre, caminin 1668/69 yılında Mahmud Ağa tarafından inşa edildiği belirtiliyor.

Camilerin restorasyon çalışmaları TİKA tarafından başlatıldı.

Sonraki Haber

Özbekistan'da Kavak Yetiştiriciliği TİKA ile Büyüyor

Türk İşbirliği ve Koordinayson Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Orman Genel Müdürlüğü Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü işbirliğinde 2010 yılında Özbekistan Cumhuriyeti’nde Kavak Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi başlatıldı. 2012 yılı Mart ayında Semerkant Camboy...