Haberler

20 Şubat 2012

TİKA ile Makedonya Cumhuriyeti Bilimler ve Sanatlar Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam, 20 Şubat 2012 Pazartesi günü Makedonya Cumhuriyeti Bilimler ve Sanatlar Akademisi (MANU) Başkanı Prof. Dr. Vlado Kambovski, Akademi üyesi Makedon işadamı Svetozar Janevski ve Akademi üyesi Prof. Dr. Numan Aruç’un içinde yer aldığı heyeti kabul etti.

Görüşmede TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Makedonya Cumhuriyeti’nin medeniyet tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu, MANU bünyesindeki bilim insanlarıyla bu entelektüel birikimin bölge ülkelerine de örnek teşkil edeceğini ifade etti. Bütçe imkânları doğrultusunda Makedonya’ya desteğin artarak devam edeceğini belirten TİKA Başkanı, Makedonya’nın çok kültürlü yapısının önemli değer olduğunu dile getirdi. Bilim insanlarıyla bunun daha kolay olduğunu ifade eden Dr. Serdar Çam, toplumların devlet, akil adamlar ve iş adamları üçlemesinin etkili çalışmalarıyla önemli başarılar elde edebileceğini söyledi. Makedonya Cumhuriyeti’nin adeta bir açık hava müzesi olduğunu, iyi bir turizm stratejisi ile Türkiye’den geniş kitlelerin Ohri-Manastır-Kocacık üçgenine çekilebileceğini belirterek, değişik dinlere mensup insanlara kardeşlik mesajı verilebileceğini vurguladı.

Görüşmede, MANU Başkanı Kambovski Türk kamu kurum ve kuruluşlarıyla kültürel ve bilimsel işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Makedonya’da Türklere ait çak sayıda tarihi eserin bulunduğunu belirten Kambovski dünya mirası olan bu eserlerin korunması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılması öngörülen MANU binasının fiziki alt yapısının iyileştirilmesi projesinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Konferans salonu, kütüphane, arşiv ve idari ofislerinin yapılacağı merkez sayesinde hizmet kalitelerinin artacağını söyledi. Türkiye ile bilimsel alanda işbirliği içerisinde olduklarını, bu işbirliğinin siyasi alana da taşınmasının gerekliliği üzerinde duran Kambovski, Makedonya’nın çok kültürlü yapısının komşu ülkelere örnek teşkil etmesini istediklerini ifade etti.

“MANU Binasının Fiziki Alt Yapısının Düzeltilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” TİKA merkez binasında gerçekleştirilen görüşme sırasında imzalandı.

MANU binasının mevcut fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla binanın konferans salonları, kütüphaneleri, arşiv ve idari ofislerinin onarımlarının yapılarak donanımlarının sağlanması ve bina çatısının tadilatının gerçekleştirilmesi hususunda TİKA ve MANU’nun yapacağı işbirliği çalışmasının çerçevesi belirlenmiş oldu.

Sonraki Haber

TİKA, Bosna-Hersek'te Her Alanda Projeler Gerçekleştirmeye Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1995 yılından bugüne kadar Bosna-Hersek’te pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdi. TİKA tarafından yapılan çalışmalar, pek çok alanda ülkenin kurumsal alt yapısının güçlendirilmesini sağladı. Yeniden yapılanma sürecinde doğrudan...