Haberler

16 Şubat 2018

TİKA Eğitim Programları Binlerce İnsana Ulaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) dost ve kardeş ülkelerin insan kaynaklarına destek vermeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana eğitim sektörüne özel önem veren ve tüm sektörlerde insan kaynakları kapasitesini geliştirmek üzere adımlar atan TİKA, 2017 yılı başında faaliyetlerine başlayan Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü ile bu alanda özel programlar geliştirmeye başladı.  Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı (AÇSAP) ve Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) ile sağlık alanında, Muhabir Eğitim Programı (MEP) ve Medya Teknolojileri Eğitim Programı (METEP) ile medya alanında Meslek Edindirme ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) ile bilişim, makine, metal işleme gibi alanlarda eğitimler düzenlendi.

Adalet Hizmetleri Eğitim Programı (AHEP), Diplomat Eğitimi Programı (DEP), Kentsel Gelişimi Destekleme Programı (KEGEP) ve Eğitim Öğretimde Kapasite Geliştirme Programı (EÖP) ile kamu hizmetlerinde görev alan hakim, savcı, diplomat, öğretmen ve belediyecilerden oluşan binlerce insana yeni bilgi ve yetenekler kazandırıldı. Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2017 yılı içinde 4500’den fazla kişiye eğitim verildiği, bunların %70’inin mahallinde yapılan eğitimlerden oluştuğu bildirildi. Sadece “yenidoğan canlandırma eğitimi”alan sağlık personeli sayısı 900’e ulaşmış durumda. Toplam 44 ülkenin yararlandığı eğitim projeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan ve Moğolistan gibi ülkelerin yoğun olarak yararlandığı, Orta Asya ağırlıklı gerçekleştirilirken, Balkanlardan Bosna-Hersek de öne çıkan bir yararlanıcı olarak dikkat çekiyor.

AÇSAP, MEP, KEGEP gibi çeşitli alanlarda TİKA tarafından geliştirilen eğitim programları, aynı zamanda eğitimleri destekleyici diğer proje modüllerini de içerebiliyor. Ana-çocuk sağlığı alanında yapılan eğitimler kapsamında çeşitli tıbbi malzeme hibeleri yapılarak, kursiyerlerin öğrendikleri teknikleri kullanabilmesi sağlanıyor.  Meslek edindirici eğitimlerde eğitim merkezlerine veya kursiyerlere, mesleğin gereği olan teçhizat da hibe ediliyor. Eğitimler kapsamında alıcı ülkeye kazandırılan kapasite, kimi durumlarda yeni bir sistem kurulması şeklinde kurumsal yapılama da içerebiliyor. İşitme tarama sistemi olmayan ülkelerde bu sistemin kurulması için afiş ve broşür gibi bilgilendirici malzemelerin basımı veya anne sütünü teşvik amacıyla bilinçlendirici seminerler verilmesi, eğitimler kapsamında yapılan tamamlayıcı çalışmalar olarak kaydediliyor.

Talep odaklı çalışma yaklaşımına dayanan diğer TİKA projelerinden farklı olarak, eğitim projeleri, TİKA tarafından hazırlanan programların alıcılara arz edilmesi esasına dayanıyor. Programlar, birçok ülkede yapılan gözlemler çerçevesinde ortak ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanıyor ve muhatap ülkelerin tercihine göre esnek bir biçimde uygulanabilecek modüler bir sistem niteliğinde kurgulanıyor. Güncel gelişmeler dikkate alınarak geliştirilen programlar, 3 günlük eğitimlerden, 10 haftalık kurslara kadar geniş bir yelpazede sağlık, medya, bilişim, iktisadi ve idari konular ile genel olarak eğitimle ilgili alanlara hitap ediyor. Bazı eğitimler çalışanların kapasitesini geliştirirken, bazı eğitimler de kursiyerlerin iş bulmasını veya kendi işini kurmasını sağlayacak sonuçlara yönelik bir mahiyet taşıyor. “Henüz kurslar sone ermeden bile iş bulduklarını” söyleyen katılımcıların bulunduğu gözlemlenirken, “Türkiye’den gelen eğiticilerin ders anlatma tarzı bile tek başına etkileyici” diyen yerli eğitici adayları da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 25 ayrı program altında tasnif edilen eğitim projelerinin, 2018 yılı içinde de gelişerek ve yaygınlaşarak devam etmesi öngörülüyor.

Sonraki Haber

TİKA’dan Afganistan’da Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Kursları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Semengan Vilayeti Aybek İlinde Sosyal ve Çalışma İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını başlattı. TİKA, Afganistan’da mesleki eğitim ve kapasite geliştirme projelerine yenilerini...