Haberler

17 Mayıs 2013

TİKA Afganistan'daki Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan’da eğitim, öğretim ve kültür alanında faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Afganistan İslam ve Sakafat Kültür Merkezi’ne ekipman desteğinde bulundu. Aynı zamanda Kabil Askeri Lisesi’nin çevre duvarı ve güvenlik teli yapımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Aşiret ve Kabilelerden Sorumlu Müşavir Bakanlığı’nın talebi üzerine TİKA tarafından, Sakafat Kültür Merkezi’nin Kabil’de faaliyette bulunan iki şubesi ile merkez ofisine, ihtiyaç duyulan eğitim ekipmanı ile mobilya tefrişat desteği yapıldı.
Temin edilen malzemelerin teslim törenine Afganistan İslam Cumhuriyeti Aşiret ve Kabilelerden Sorumlu Müşavir Bakan ve İslam ve Sakafat Kültür Merkezi’nin Başkanı Vahidullah Sabawoon, TİKA yetkilileri, Sakafat ve Kültür Merkezi bölge temsilcileri katıldı.

Afganistan İslam Sakafat ve Kültür Merkezi, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na kayıtlı bir kurum olarak, 2010 yılından bu yana resmi faaliyette bulunuyor. Söz konusu merkezin, Afganistan’ın sekiz vilayetinde (Kunduz, Kunar, Celalbabad, Host, Lağman, Hilmend, Bağlan ve Kabil) toplam 12 şubesi bulunuyor. Afganistan İslam Sakafat ve Kültür Merkezi yaklaşık altı bin Afgan gence üniversiteye hazırlık dersleri, Kuran-ı Kerim tilaveti, tefsir, tecvid, fıkhi ve ahlak gibi dini konular ile dil ve bilgisayar eğitimi gibi alanlarda hazırlayıcı ve destekleyici eğitim veriyor.

Eğitim merkezlerinde ayrıca, kadınlara yönelik olarak terzilik kursları, özürlülere yönelik olarak marangozluk kursları ve yaşlılara yönelik olarak okuma-yazma kursları düzenleyerek meslek edindirme faaliyetleri de yapıyor. Söz konusu eğitim ve öğretim faaliyetlerinden ihtiyaç sahibi Afgan halkı ücretsiz olarak yararlanıyor.

Kabil Askeri Lisesine Çevre Duvarı ve Güvenlik Teli Yapımı
Afgan ordusunun gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin yardımları ile inşa edilen Kabil Askeri Lisesi, TİKA tarafından 2008 yılında yeniden inşa edildi. 2008 yılından bugüne, okul kapasitesinin genişlemesine paralel olarak, tamamlayıcı inşaat ve tadilat işlemleri gerçekleştirildi.

TİKA tarafından inşa edilen eğitim kompleksinin, her türlü tehdide ve sızmalara karşı koruma altına alınması ve bir güvenlik duvarı örüldü. Proje kapsamında yapılan işler, düzenlen törenle yetkililere teslim edildi. Törene Kabil Askeri Lisesi Komutanı Orgeneral Abdulah Beg, TİKA yetkilileri, Kabil Askeri Lisesi Türk Komutanı Deniz Albay ve Lisede eğitim veren öğretim görevlileri katıldı.

Kabil Askeri Lisesi Tarihçesi
Kabil Askeri Lisesi, Afganistan Milli Ordusunun beşiği olarak, 1933 yılında, Kabil’in güneydoğu bölgesindeki Şehr Ara’da, Mekteb-i Şir Beçe Ha ismiyle (Aslan Çocukların Mektebi) kuruldu. Okula ilk defa Güneydoğu Paktiya ve Kabil’den öğrenci alındı.

Okul, 1933 yılında Bagi Babür’ün güneydoğusunda bulunan Emir Abdurrahman Han Sarayı’na taşındı. 1937 yılında ortaokul düzeyine çıkarılan okul, önce Milli Ordu 1 Numaralı Hastanesi’ne, sonra da sınıf mevcutlarının artması sebebiyle Askeri Lise ismiyle bugün bulunduğu Mehtap Kale’ye taşındı. Kabil Askeri Lisesi 1940 yılında ilk mezunlarını 12 öğrenci ile verdi. Askeri Lise ’de, 1940-1949 yılları arasında 9 yıl süre ile Türk danışmanlar görev yaptı. Kuruluş tarihinden 1992 senesine kadar 59 yıl kadar süreyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verilen okulda, 1992 yılından bu yana sadece lise düzeyinde eğitim yapılıyor.

Kabil Askeri Lisesi, Afgan gençlerinin eğitim ve öğretimine büyük katkıda bulunduğu için Afgan Milli Ordusu’nun kuruluşundan sonra teşkilata alınarak, yenileşme hareketlerine dâhil edildi. 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen ve halen hizmet vermekte olan okul, TİKA tarafından yeniden inşa edildi. Bu kapsamında 27 eski bina yıkılarak, 17 adet bina ve tesis yeni inşa edilmiş olup 6 adet bina ise onarıma tabi tutuldu.

Modern bir eğitim tesisi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından yeniden inşa edilen Kabil Askeri Lisesi 13 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen törenle Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne hibe edildi. Geçmişten günümüze ilim ve kültür merkezi olan lisede, ülkenin çeşitli etnik yapılardan gelen çalışkan Afgan gençleri yetiştirilerek, ülke içi ve dışındaki çeşitli yüksek eğitim kurumlarına gönderiliyor.

Sonraki Haber

TİKA'dan Arnavutluk'a Sporcu Sakatlıkları Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Spor Hizmetleri Ajansı’nın talebi üzerine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Arnavutluk’a Sporcu Sakatlıkları Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor. Spor Hizmetleri...