Haberler

22 Şubat 2012

Oecd Kalkınma Yardımları Komitesi (Dac) Başkanı Brıan Atwood'dan TİKA'ya Ziyaret

OECD Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) Başkanı Brian Atwood 21 Şubat 2011 Salı günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye’nin DAC üyeliği ve bu üyeliğin getireceği yenilikler konuşuldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, görüşmede Medeniyetimizde kök bulan paylaşımcılık geleneğinden ilham alan işbirliği çalışmalarının, ülkemizin her türlü imkân ve tecrübesini işbirliği ortaklarımızla paylaşılması temeline dayandığını söyledi. “Hükümetimiz; siyasal sınır, din, dil, ırk temelli hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın ortak sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı, uluslararası toplumun bir üyesi olmanın doğal bir gereği olarak görmektedir.” diyen Başbakan Yardımcısı, Türkiye’nin işbirliği çalışması yürüttüğü bölgelerin sayısının her geçen gün arttığını ve küresel süreçlere katılımımızın hızlandığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Ülkemizin Gerçekleştirdiği İşbirliği Çalışmaları Yakın Çevre İle Sınırlı Kalmayacaktır”

“En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz işbirliği açılımımız, ülkemiz tarafından yapılan çalışmaların bundan böyle yakın çevre ile sınırlı kalmayacağının en somut göstergesidir.” diyen Bozdağ, bütün bu süreçlerin sonucunda, Türkiye tarafından verilen resmi kalkınma yardımlarının miktar olarak artarak 1 Milyar Doları, toplam yardımların 2,5 Milyar Doları aştığı ve nitelik olarak zenginleştiğini söyledi. Bu süreçte DAC ile var olan ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Bu çerçevede Türkiye’de bulunduğunuz süre içinde gerçekleştireceğiniz görüşmelerin her iki taraf için de yararlı sonuçlar doğurmasını temenni ederim.” dedi.

TİKA Başkanı Serdar Çam, DAC Başkanı Brian Atwood İle Görüştü

DAC Başkanı ve beraberindeki heyet daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) merkez binasını ziyaret etti. Burada TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ile görüşen Brian Atwood, DAC’ın yeni dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ülkelerin DAC’a üye olma süreçlerinin, aşamaların görüşüldüğü toplantıda DAC’ın küresel stratejisi de ele alındı. Dünyanın pek çok ülkesinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın hala sağlanamadığı ve bunun tüm ülkeleri etkilediği bir süreçte DAC’ta yaşanan değişim, dönüşüm konuşuldu. Yeni dönemde Çin, Brezilya ve Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini dile getiren Brian Atwood, Türkiye’yi DAC üyesi olmaya davet etti.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, DAC Başkanı Brian Atwood’un ülkemizi ziyareti dolayısıyla bir öğle yemeği verdi. Yemekte TİKA ve DAC yetkilileri, Türkiye-OECD ilişkileri üzerine konuştu.

OECD’nin Tarihi

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Batı Avrupa ekonomilerinin desteklenmesi ve onarımı amacıyla, Marshall Planı çerçevesinde ABD ve Kanada’nın o dönemde yaptıkları, yaklaşık 12 Milyar Dolar civarında olan mali yardımın dağıtımına yardımcı olmak ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek amacıyla 1947–1960 yılları arasında faaliyette bulunan Avrupa Ekonomi İşbirliği Teşkilatı’nın (OEEC) işlevini tamamlaması üzerine, onun yerine ve daha geniş bir görev tanımı çerçevesinde kurulmuştur.

14 Aralık 1960 yılında Paris’te imzalanan “Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development”, OECD’nin kurucu Anlaşmasını teşkil etmektedir. Örgütün amacı, Konvansiyonun 1. Maddesinde;

a) mali istikrarı koruyarak, en yüksek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlayacak, üye ülkelerde hayat standardını yükseltecek ve böylece dünya ekonomisinin gelişmesine,

b) üye olan veya olmayan ülkelerde sağlıklı ekonomik kalkınmaya,

c) uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı dünya ticaretinin büyümesine ayırım yapmadan katkıda bulunacak siyasalar geliştirmek,

olarak belirtilmektedir.

OECD’nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır. (ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz ve Türkiye) Bu ülkelere ek olarak, ilerleyen yıllarda, Japonya, Finlandiya, Avustralya, Güney Kore, Meksika ve Yeni Zelanda “üye” olarak Örgüte katılmışlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, 1990’lı yılların başında Batı ile entegrasyon süreçlerine hız kazandırmak için Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya da Örgüte “üye” olarak kabul edilmişlerdir. Estonya, İsrail, Slovenya ve Şili 2010 yılı içinde üye olarak Örgüte katılmış olup, Rusya Federasyonu ile üyelik müzakereleri sürdürülmektedir.

OECD Üyesi Ülkeler;

• Dünya nüfusunun % 18’ini,

• Küresel GSMH’nin % 60’ından fazlasını,

• Dünya ticaretinin % 76’sını,

• Dünya resmi kalkınma yardımlarının % 90’ını,

• Dünya enerji tüketiminin % 54’ünü

temsil etmektedir.

Türkiye-OECD İlişkileri

Türkiye, OECD’nin 20 kurucu üyesinden biridir. 1960’tan 1980’li yıllara kadar geçen süre zarfında ülkemizin OECD’ye olan ilgisi daha çok 12 Temmuz 1962 tarihinde oluşturulan, ülkemizin ekonomik durumunun her yıl görüşüldüğü ve mevcut olanaklar ölçüsünde yapılacak yardım miktarının belirlendiği “Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu”nun çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. 2000’li yıllardan itibaren OECD’yle olan ilişkilerimizde tekrar bir canlanma kaydedilmiştir. Son dönemde daha fazla sayıda ulusal kurum ve kuruluşumuzun OECD’nin çalışmalarına iştirak etmeye başladıkları gözlenmektedir.

Ülkemiz 2012 OECD Bakanlar Konseyi Başkanlığını deruhte edecektir. Ülkemizin 26 yıl aradan sonra söz konusu Başkanlığı üstlenecek olması, kurucu üyesi olduğumuz OECD’ye giderek daha fazla katkı sağlayan bir ülke haline geldiğinin göstergesidir

OECD Kalkınma Yardımları Komitesi DAC

Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC), OECD’yi oluşturan diğer bağımsız organlar gibi politika belirleyicilerin kamu politikalarını ve yaklaşımlarını karşılaştırmak, geliştirmek, koordine etmek için bir araya geldiği bir topluluktur. DAC özelinde kamu politikalarının dış yardımları ilgilendiren kısmına odaklanmaktadır. Söz konusu fonlar ortak ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik gelişmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. DAC istatistikleri resmi kalkınma yardımlarının tanımlanması ve kaydedilmesi konularında uluslararası standartları belirlemektedir. Ayrıca, DAC, kalkınma işbirliğine ilişkin olarak politika belirlenmesi ve uygulanması konularında yol göstericidir. DAC çalışmaları, genelde resmi tavsiye niteliği taşımaktadır.

Hâlihazırda Türkiye, DAC açısından gözlemci statüsüne sahiptir.

Sonraki Haber

Türkiye'nin Somali Yardımları Dünya Kamuoyunda

Uluslararası Somali konferansına katılmak için dünya liderleri Londra’da buluştu. Konferansa Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Konferans dolayısıyla Türkiye’nin Somali yardımları tekrar gündeme geldi. Türkiye Somali’deki Çalışmalarına Devam Ediyor Somali’de en çok görülen yabancılar listesinin birinci...