Haberler

15 Mayıs 2012

Esas Engel Görmemek Değil Bilmemektir

1972 yılında kurulan Bosna ve Hersek Görme Engelliler Kütüphanesi Bosna ve Hersek’te bu alanda faaliyet gösteren tek kuruluş. Kütüphane hem ülke içinde hem de Eski Yugoslavya ülkeleri, Türkiye, ABD, İsveç, Finlandiya, Kanada, Almanya ve Avustralya başta olmak üzere yurtdışında yaşayan görme engelli Boşnaklara hizmet veriyor. Yaklaşık 19.423 kalemden oluşan kütüphane materyalleri ve kopyaları posta yolu ile üyelere ücretsiz üyelik sistemi içinde iletiliyor. Kütüphane Bihaç, Tuzla, Travnik, Zenica, Gorajde, Gradaçaç ve Mostar’daki şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütmekte aylık 180 dakikalık sesli bir süreli yayın da çıkartıyor.

Bosna ve Hersek basınında gündem maddesi olan kütüphane ve müzelerden oluşan kültür kurumlarının bütçe yetersizliği nedeniyle kapatılma noktasına gelmesi durumu çerçevesinde T.C. Saraybosna Büyükelçiliği ile birlikte organize edilen toplantıda ülkenin müze ve kütüphane yöneticileri ile mevcut sorunun çözümüne katkı amaçlı bir araya gelindi. Genellikle sabit harcamaları ile ilgili nakit ihtiyacı içinde olan kuruluşların ihtiyaçlarına bu çerçeve içinde ve aynı anda cevap vermenin imkânsızlığı nedeniyle ancak ortak projeler çerçevesinde kütüphane ve müzelere kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yönelik destek verilebileceği düşünüldü. Bu doğrultuda Bosna ve Hersek Görme Engelliler Kütüphanesi ile birlikte sesli kitapların hazırlandığı iki adet sağır oda için gerekli teknik malzeme ve donanım malzemesi aynı zamanda görme engelliler alfabesi ile hazırlanmış kitaplar için kullanılacak özel kağıtlar ve yine sesli kitaplar için kullanılacak CD’leri içeren sarf malzemelerinin karşılanmasının içeren bir kapasite geliştirme projesi geçtiğimiz Nisan ayı içinde uygulanarak hayata geçirildi.

Projenin sonunda görsel ve yazılı medyanın geniş ilgi gösterdiği bir basın toplantısı düzenlenerek projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız ve eşi, Federal Kültür ve Spor Bakanı Salmir Kaplan, Bosna ve Hersek Sivil İşler Bakan Vekili Denisa Sarajlic-Maglic, aynı zamanda kütüphanenin etkin bir kullanıcısı olan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi üyesi Adnan Başiç ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Dr. Zülküf Oruç iştirak etti ve projenin önemine dair konuşma yaptı.

Kütüphane müdürü Sakip PLEH projenin uzun zamandır Kütüphanenin aldığı en önemli destek olduğunu ayrıca proje ile hızlı bir şekilde kütüphanenin faaliyetlerinin etkili ve sürekli bir biçimde ifa edilmesine dair önemli bir katkı sunulduğunu ifade ederek TİKA’ya teşekkürname sundu.

Sonraki Haber

Sinan Paşa Camii'nin Çevre Düzenlemesi TİKA Tarafından Yapılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından 2010 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan ve ibadete açılan Prizren Sinan Paşa Camii’nin Çevre Düzenlemesi Projesi ile ilgili çalışmalar başladı. Kosova’da Osmanlı dönemine ait en eski ve en değerli eserlerden...