Haberler

29 Ağustos 2016

Doğal Afetlerin Yaraları TİKAbuhayan ile Sarılıyor

Doğal afetlerin sık yaşandığı Filipinler’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hayata geçirilen TİKAbuhayan projesi ile afetzedelerin yaraları sarılıyor.

Doğal afetler ülkesi olan Filipinler’de her yıl irili-ufaklı ortalama 20 tayfun meydana geliyor. Ciddi mal ve can kaybına sebep olan afetlerin yaralarının sarılması bazen yıllarca mümkün olamayabiliyor. 2015 yılının Ekim ayında meydana gelen ve ülkenin en büyük adası olan Luzon’un doğu kıyılarını vuran Lando tayfunu birçok yerin yanı sıra Aurora Vilayetini de etkiledi. Meydana gelen afetler mahsul alamayan çiftçilerin sermayelerini kaybetmelerine ve ağır şartlar altında borçlanmalarına neden oluyor. Vilayete bağlı olan Casiguran Belediyesi sadece ekili alanlarda oluşan 1 milyon doların üzerindeki zararla kayıpların en çok olduğu belediyelerden birisi olma özelliği taşıyor. İki dönemdir ekim yapamayan çiftçiler devletin ilgili kurumlarından destek almış olsa da verilen destek zararlarını telafi etme konusunda oldukça yetersiz oluyor. Bu ihtiyacı gören ve ihtiyaç analizi yapan TİKA Manila Program Koordinasyon Ofisi yaraların sarılması için çalışıyor.

Daha Verimli Bir Uygulama İçin Yararlanıcılara Eğitim Verildi

Projenin yumuşak kredi uygulaması olması ve Tarım Bakanlığı’nın ülke çapında uygulamaya koymaya çalıştığı yeni verimlilik yaklaşımını benimsemesi bakımından yenilikler getirmesi nedeniyle yararlanıcılar eğitime tabi tutuldu. Eğitim süresince çiftçiler ürünlerinin tabi afetlere karşı sigortalanması; afetle mücadele; zararlılardan korunma gibi konulardaki yeni yaklaşımları öğrenirken aynı zamanda nasıl daha verimli bir hasat mevsimi geçirebileceklerine ilişkin bilgi edindi.

Projenin Yararlanıcı Sayısı Artacak

İhtiyacın oldukça fazla olması nedeniyle projenin sürdürülebilirliği sağlamak ve yararlanıcı sayısını azami kılmak düşüncesiyle Casiguran Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Yumuşak Kredi uygulaması yapılacak. Buna göre, projenin ilk ayağından 55 çiftçinin yararlanması öngörülürken çiftçiler ilk hasat sonrasında yararlandıkları destek miktarını Belediye eliyle bir başka çiftçinin kullanımına sunmuş olacak. Ayrıca, benzer sermaye kayıplarının önüne geçmek için tohum ve gübreler sigortalatılarak hem ilk etap yararlanıcıların hem de sonraki etaplardan yararlanmak isteyen çiftçilerin muhtemel kayıplarının önüne geçilmiş olacak.

Yumuşak Kredi Uygulaması

Yumuşak Kredi (Soft Loan) olarak yürütülecek proje, ağır şartlar altında borçlanan çiftçilerin faizsiz ve asgari risk altında sermaye sahibi olmalarını amaçlıyor. Kaynakların etkin kullanımı için de projenin her hasat mevsimi yeni bir etap olacak şekilde devam ettirilmesi hedefleniyor. Projeden ilk 5 yılda 750 çiftçinin yararlanması öngörülüyor. 

Öncü Proje

Tarım Bakanlığının hektar başı kullanılmasını tavsiye ettiği tohum ve gübre oranlarını revize etmesine rağmen kısıtlı imkânlar nedeniyle uygulayamadığı oranlar proje sayesinde uygulanmış olacak. Bu nedenle, Tarım Bakanlığı Merkez ve Eyalet Ofislerinin de yakından takip ettiği proje yeni oranların bölgede test edilmesi açısından da stratejik bir önem taşıyor. Başarılı olması halinde yaygınlaşması beklenen yeni oranların uygulanması açısından öncü nitelik arz eden proje TİKA’nın Filipinler’de yürüttüğü TİKAbuhayan programı kapsamında uygulanıyor. 2015 yılında başlatılan program, tarım-hayvancılık ve su ürünleri alanlarını kapsayan ve doğrudan hane halkının geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini hedefliyor. 

Türk Halkı ve Hükümetine Teşekkür

Verilen desteğin sadece çiftçiler için değil aynı zamanda bölgenin pirinç ambarı olarak bilinen Casiguran Belediyesi için de son derece önemli olduğunu belirten Casiguran Belediyesi yetkilileri, Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarından ve darbe teşebbüsünden duydukları kaygıları dile getirdi. Filipinler’in zor zamanlarında yanında olan Türkiye halkına ve hükümetine müteşekkir olduklarını ifade eden  Casiguran Belediye yetkilileri yararlanıcıların da Türkiye’nin huzur ve güvenliği için duacı olacaklarını ifade ederek uygulanacak pilot proje ile birçok fayda elde edileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Sonraki Haber

Irak Eğitim Bakanlığı Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmenlerine Türkçe Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Irak Eğitim Bakanlığı Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 22 öğretmene Ankara’da...