Haberler

01 Mart 2012

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Undp) Orta Asya Ülkeleri Temsilcilerinden TİKA'ya Ziyaret

22-23 Şubat 2012 tarihleri arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kalkınma Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisi işbirliğinde gerçekleştirilen “İslam İşbirliği Teşkilatı İİT-Orta Asya Ülkeleri ile İşbirliği Modelleri” konulu çalıştaya iştirak eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Orta Asya Ülkeleri Temsilcilerini TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er kabul etti.

Söz konusu görüşmede, UNDP Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu Bratislava Bölge Merkezi Yeni Kalkınma Ortaklıkları Koordinatörü Dmitri Mariyashin, Türkiye ile UNDP arasında 2011 yılı Mart ayında “Ortaklık Çerçevesi Anlaşması”nın UNDP için önceliğe sahip ülkelerde kalkınma işbirliği adına, Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderlik potansiyelini yansıttığını, anılan anlaşmanın imzalanmasından bu yana süren çalışmalarda Türkiye’nin en az gelişmiş ülkelere kalkınma yardımı sağlama, özel sektörü geliştirme, toplumsal cinsiyet, afet yönetimi, üçlü işbirliği modelleri gibi konularla Somali gibi yeni işbirliği potansiyeli taşıyan ülkelerde işbirliği adına önemli mesafeler kaydedildiğini belirtti.

Mariyashin, TİKA ile işbirliği adına İstanbul Özel Sektörü Geliştirme Merkezi’nin özellikle kalkınmakta olan ülkelerde özel sektörün desteklenmesi adına önemli bir kazanım olduğunu, ülke düzeyinde kamu ve özel sektör altyapılarının desteklenmesi ve bu sahalarda özel sektör yatırımlarının teşviki uzun süreli sürdürülebilir işbirliğine, bölgesel düzeyde kırsal kalkınma adına tarım sektöründe innovasyon çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, üçlü işbirliği ve yardım etkinliği sahalarında da TİKA ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

UNDP Tacikistan temsilcisi Aleksandr Zuev, küresel düzeyde en büyük kalkınma işbirliği programlarının 45 milyon ABD Dolarlık bir bütçe ile Tacikistan’da yürütüldüğünü, ülkede çok iyi bir kalkınma yardımı dağıtım mekanizması kurduklarını, donor ülkeler koordinasyon toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini, Duşanbe dışındaki 5 tane bölgede de yerel ofislerinin olduğu sözkonusu ofislerde kırsal yerlerde yürütülen proje ve programlar hakkında da deneyimlerini TİKA ile paylaşmak istediklerini ifade etmiştir.

UNDP Kırgızistan temsilcisi Aleksandr Avenassov, Kırgızistan’da politik istikrarın değiştiğini, ancak hala ülkenin farklı bölgelerinde ciddi sosyo-ekonomik sıkıntıların bulunduğunu, bu sorunların Kırgızistan iç siyasetinde yeni gerginliklere neden olma potansiyelinin bulunduğunu, bu nedenle UNDP Kırgızistan temsilciliği olarak yeni dönemde bölgesel kalkınma stratejisini geliştirdiklerini iadede ederek, TİKA ile ortaklaşa belirlenecek bölgelerde kamu ve özel sektörün geliştirilmesi adına kapasite inşası programları alanında işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

UNDP adına son olarak söz alan Kazakistan Temsilcisi Ekaterina Paniklova hali hazırda TİKA ile Kazakistan’da özel sektörün kalkındırılması adına başarılı bir işbirliği yaptıklarını, Kazakistan’ın kalkınmakta olan bir ülke olmasına rağmen bölgesel düzeyde ciddi anlamda gelişmişlik farklarının bulunduğunu, Kazak kamu ve özel sektöründe yapısal reformların sürdüğünü, Doğu Kazakistan’da bölgesel ve yerel kalkınma adına farklı projelerinin olduğunu ve bu alanlarda TİKA ile yeni işbirliği programı geliştirmek istediklerini ifade etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, sözlerine UNDP ile TİKA arasında ciddi bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu, Türkiye’nin kamu ve özel sektörde son yıllarda kazandığı bilgi birikimi ve deneyimleri uluslar arası işbirliği teşkilatları ile bölge ülkelerine taşımaktan memnuniyet duyacaklarını, Orta Asya ülkelerinde yer alan UNDP Temsilciliklerinin yukarıda bahsi geçen konularda Başkanlığımız Program Koordinasyon ofisleri ile işbirliğine geçebileceklerini, söz konusu görüşmeler neticesinde iletilecek proje tekliflerinin önemle değerlendirileceğini ifade etti.

Sonraki Haber

TİKA'dan Arnavutluk'ta Çölleşme ve Erozyon ile Mücadeleye Destek

Orman Yangınları İle Mücadele Eğitim Programları Topraklarının %30’u çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan Arnavutluk Cumhuriyeti’nde 2011 yılının yaz aylarında Berat, Gjirokastra ve İşkodra kentlerinde meydana gelen orman yangınları ülke ekonomisine ve tabiatına zararlar verdi....