Haberler

21 Mayıs 2018

Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Kosova Destekleme Programı Saha Çalışmaları Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2018 yılı içerisinde uygulamaya konulacak projeleri içeren Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Kosova Destekleme Programı saha çalışmaları tamamlandı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde kırsal bölgelerde yaşayan halkın refah seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanıp uygulanmasını içeriyor. İlk aşamada Moldova ve Arnavutluk’ta uygulanan projede ISO 22000 HACCP, HACCP Yönetim Maddeleri, HACCP Gıda Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et Hijyeni, Süt ve Yumurta Hijyeni, ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu gibi konuların yanı sıra; tarımsal ürünlerin üretilmesi, tarımsal mekanizasyon, balıkçılık, tarımsal birliklerin kurulması, mevcut birliklerin alt yapılarının güçlendirilmesi alanlarında hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmişti.  

2017 yılı Eylül ayı itibari ile “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı”na Bosna Hersek’in de dahil edilmesiyle ikinci aşamaya geçildi. Program kapsamında yürütülen projeler için (Örtüaltı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, topraksız dikey tarım uygulamaları, arı ürünleri üretimi, organik ceviz yetiştiriciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi) Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapılıyor ve bütün projeler akademisyenler tarafından takip ediliyor.

2018 yılında ise programın genişletilerek Kosova’da da uygulanması amacıyla, planlanan projelere yönelik saha çalışmaları Mayıs ayı başında tamamlandı. Program için Priştine Üniversitesi, Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi akademisyenleri ile Kosova’da geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan ailelere destek olmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla ilk etapta “Sürdürülebilir Arı ve Arı Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi” ile “Küçükbaş Hayvan Islahı ve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” konularında projelerin başlatılması, devamında farklı sektörlere yönelik destekleyici projeler ile devam edilmesi planlandı.

Nisan ve Mayıs aylarında da proje bölgelerinin ve mevcut durumun tespiti için Türkiye’den alanında uzman personelin de katılımıyla saha analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Projeler ile farklı ekolojik-iklim faktörlerine sahip olması dolayısıyla arıcılık sektörünün gelişmesi için  yüksek bir potansiyeli bulunan Kosova’da, hem bu potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlamak hem de arıcıların karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla arıcılık konusunda yetişmiş, yeterli saha ve uygulama tecrübesine sahip akademisyenlerin birebir arıcılar ile daha yakından çalışması sağlanacak. Bu şekilde sahada verilecek eğitimler ve alt yapı desteğiyle sadece koloni sayısı değil yeni ürün, metot ve yeniliklerin öğretilmesiyle Kosova arıcılığına önemli katkılar sağlanmış olacak. Ayrıca Kosova’ da kırsal bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması, mevcut hayvan varlığının ıslah edilmesi ve dar gelirli ailelerin gelir elde etmelerinin sağlanması amacıyla aynı projede hem ıslah hem de eğitim programı birleştirilerek uygulanacak.

Sonraki Haber

Somali’de Sel Mağdurlarına TİKA Yardım Elini Uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Somali’de selzedelere gıda yardımında bulunuldu. Somali muson mevsiminin başlaması nedeniyle Şabella Nehri’ne yakın şehirlerde su taşkını ve sel felaketi yaşandı. Nehir kıyısında bulunan Beledweyne ve Jawhar gibi...