Haberler

15 Kasım 2013

Azerbaycan'da Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsü'ne Ekipman ve Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı işbirliğinde Azerbaycan’da Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsü’ne ekipman ve eğitim desteğinde bulunuldu.

Azerbaycan’da 1823 yılında kurulmuş olan ve halen faaliyetlerine devam eden Kafkas Müslümanları İdaresi Türk-İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesine ilişkin olarak TİKA’dan destek talebinde bulunmuştu.

Kafkas Müslümanları İdaresi, uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin baskısına maruz kalan Azerbaycan’da İslam mirasının büyük zarar görmüş Türk-İslam medeniyetinin önemli eserlerinin Azerbaycan Türkçesine tercümesi ve uyumlu hale getirilmesine ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla birtakım çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ancak, yetkililer bu çalışmaların yeterli olmadığını dile getirerek; milli manevi değerlerin yeniden canlandırılması için malzeme ve uzman yetiştirilmesi konusunda Türkiye’nin imkânlarından yararlanmayı arzu etmişti.

Bu kapsamda, anılan İdare kütüphanesinde ve kurum bünyesinde faaliyet gösteren Bakü İslam Üniversitesi’nin kütüphanesinde Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nden iki uzman 2013 Nisan ayında Bakü’de inceleme çalışmalarında bulunmuştu. Uzmanlar, muhafaza edilen el yazması ve tarihi eserlerin kataloğunun çıkarılması, restore edilmesi, yerel çalışanların eğitilmesi ve eserlerin dijital ortama aktarılarak korunmasına yönelik tedbirlerin alınması hususunda yol haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmişti.

Ayrıca uzmanlar, Kafkas Müslümanları İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Bakü İslam Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsü, Bakü İslam Üniversitesi Zagatala İlahiyat Fakültesi ve Zagatala Tarih ve Diyarşinaslık Müzesinde incelemede bulunmuşlardı. İncelemeler sonrasında uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda anılan kurumlarda bulunan el yazması, matbu ve diğer tarihi eserlerin durumu, muhafaza koşulları, restorasyonu, kataloglanması, sayısallaştırılması konusunda teknik ekipman desteği ve söz konusu kurumlarda çalışan personele teknik eğitimler verilmesinin faydalı olacağı önerisinde bulunmuşlardı.

Bahse konu uzman raporlarının önerileri doğrultusunda TİKA tarafından, Kafkas Müslümanları İdaresi, Bakü İslam Üniversitesi, Zagatala Tarih ve Diyarşinaslık Müzesi ile geçtiğimiz yıl da ekipman desteği sağlanan, ancak hala birtakım eksiklikleri olan Muhammed Fuzuli El Yazmaları Enstitüsüne ihtiyaç duyulan ekipman desteği sağlandı. Ayrıca anılan kurumlarda çalışan personel için teknik eğitim programlarının düzenlenmesi çalışmalarına başlandı.

TİKA ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı işbirliğinde ile Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde, Azerbaycan’dan gelen 10 kişilik bir heyete “ Klasik Cilt ve Sayfa Tamiri” , “Kitap Tespit ve Kataloglama” ve “Kitap Sayısallaştırma” konularında eğitim verildi.

Sonraki Haber

Karadağ'da Sirena Engelliler Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı

Karadağ’da, tadilatı ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tamamlanan Sirena Engelliler Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karadağ’ın güneyinde yer alan ve çoğunluğunu Müslüman Arnavutlar’ın oluşturduğu Ulçin şehrindeki tek engelli merkezi olan...