Haberler

16 Kasım 2011

Asya ve Afrika Kıtasında Çevre Dostu Sanayi Yatırımları İçin İlk Adım

Asya kıtasında, Afrika kıtasında ve Türk Cumhuriyetlerinde hız kazanan ticaret ve teknoloji ile birlikte tekstil sanayi, oluşturduğu istihdam ve üretim açısından diğer sektörler içinde ön plana çıkıyor. Küresel iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin bir sonucu olarak dünyanın farklı yerlerinde açlık, yoksulluk gibi felaketler yaşanırken; kaynak tüketimi ve atık üretimi sanayi yatırımlarını yönlendiriyor. 21. yüzyılda doğaya zarar vermeyen sanayi politikalarının uygulanması zorunlu hale geliyor.

Uluslararası İşbirliği Projeleri İle Sanayi Yatırımlarının Her Aşamasında Ekolojik Duyarlılık Geliştiriliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde 19 Ekim-1 Kasım 2011 tarihleri arasında Asya kıtasından, Afrika kıtasından ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen teknik görevlilere yönelik olarak Çevre Dostu Tekstil Eğitimi Programı düzenlendi. TUBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuarları Tesislerinde gerçekleştirilen eğitim programına Bangladeş, Burma, Kırgızistan, Mısır, Moldova, Pakistan, Sri Lankra, Suriye, Tunus ve Uganda’dan gelen 12 teknik personelin yanı sıra ülkemizden de öğretim görevlileri katıldı.

Çevre dostu temiz tekstil üretiminde kalitenin geliştirilmesinin de hedeflendiği eğitimlerde amaç sanayi yatırımlarının her aşamasında ekolojiye duyarlılığı geliştirmek kadar dünya ülkelerini uluslararası işbirliği projelerinde buluşturmaktı.

Katılımcıların ülkemizde bulunan laboratuarları ve fabrikaları gezmesi ile çevre dostu tekstil eğitimi programı tamamlandı.

Sonraki Haber

Somali'de Türkiye Sevgisi

Somali’de, kurumlar ve insanlar arasında hassas ve mantıklı bir terazide koordinasyon çalışmalarını sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’ya gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Ülkedeki temel sorunların tespit edilmesini ve kuruluşların çözüm noktasında...