Haberler

16 Haziran 2015

Anadolu Mayası’na TİKA’dan Katkı

2. Uluslararası 22. Ulusal Seyyid Sultan Şücaaddin Veli Anma Etkinlikleri Eskişehir Valiliği, Türk Kültür Vakfı, Şeyh Şücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) katkıları ile 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışına; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Bulgaristan Kırcaali Milletvekili Mustafa Ahmet, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, TİKA Daire Başkanı Dr. Zülküf Oruç, Şeyh Şücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İbrahim Balcı, Şücaaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikler kapsamında Eskişehir’in Seyitgazi-Arslanbeyli köyünde bulunan külliyenin restorasyon çalışmaları sonucunda açılışı, ‘Horasan’dan Balkanlara Şücaaddin Veli Kültü” paneli, İranlı müzik grubu Müştak konseri ve Semah ekibi gösterileri Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Anadolu’nun değişik illerinden gelen çok sayıda konuk tarafından ilgiyle izlendi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelin açılış programında konuşan Bakan Avcı, etkinliklerin sadece külliye restorasyonunun gölgesinde düzenlenmediğini söyledi. Bakan Avcı, “Bugün sadece yeni külliyenin restorasyonunu ve onun gölgesinde düzenlenen bir panel için birlikte değiliz. Bugün aslında bir mananın, Horasan’dan Balkanlar’a uzanan bir imanın, bir gayretin ve büyük bir ümmetin buluşturduğu bir camiadayız. Hakikaten bugün burada çok fazla konuşmamak gerektiğini ve işimize bakmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü benden önceki değerli konuşmacılar söylediler. Seyyid Sultan, bu toprakları bizlere vatan kılan velilerin ve bize emanet ettiği bir vazifeyi bugün bize anlatacak. Sizlere teşrifiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bu mana etrafında tekrar sadece Türkiye’de değil, tüm İslam coğrafyasında bu mana dalga dalga yayılacak” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da konuşmasında İrfan ve Ehl-i Beyt sevgisinin önemine değindi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Osmangazi, ahi geleneğinden gelen Şeyh Edebali’nin talebesidir. Oğlu Hacı Bektaş-ı Veli ocağından besleniyor. Yeniçeri Ocağı, Hacı Bektaş-ı Veli’nin duaları ile kurulmuş ve son demlere kadar onun şefkat kanatları altında ve himmetleri ile devam etmiştir. İlk medrese, İznik’te Sufi gelenekten gelen, İrfan geleneğinden gelen Davud-u Kayseri tarafından kurulmuştur. Ondan sonraki medrese mensupları 16. yüzyılın sonlarına kadar irfani geleneklerle çok iç içe geçmişler. Sonra dergahlarımız, tekkelerimiz zaten İrfan Ocağı, Ehl-i Beyt sevgisi ile dopdolu olan gruplar, tabiri caizse sultanından alimine, kadısına, halktan insanına varıncaya kadar hepsinin gönül dünyasında bir irfan sevdası, aşk, aşkullah, aşk-ı muhabbet, muhabbet-i nebi ve İmam-ı Ali sevdası var, Ehl-i Beyt sevgisi var ve bu milletin ortak paydası haline gelmiştir.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan TİKA Daire Başkanı Dr. Zülküf Oruç “ Eskişehir’i vatan kılmış Şücaaddin Veli’den Yunus Emre’ye ve Mehmet Sadık Efendi’ye Anadolu erenlerinin sözleri canlıdır ve onların nefesi bizatihi Anadolu Mayasının kendisidir. Bu maya Balkanlar’a da düşmüştür. TİKA’mız dünyanın dört bir yanında irfani geleneğin izini sürmektedir. Bu mayanın yeniden kuvvet bulması ve çoğalması için var gücüyle çalışmaktadır.” dedi.

Seyyid Sultan Şücaaddin Veli Kimdir?

Sultan Sücaaddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velâyetname-i Sultan Sücaaddin’ e göre; XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış; Çelebi Mehmed, II. Murad dönemlerini görmüş, Rum abdalları zümresine mensup önemli bir Türkmen dedesidir.  Arslanbeyli-Seyitgazi köyünde türbe ve külliyesi bulunan Seyyid Sultan Sücaaddin Veli 8. İmam Rıza’nın torunu olup, Anadolu’da bilinen dört ‘Veli’den birisi olarak anılır. Anadolu ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde en büyük katkıyı veren önemli şahsiyetlerden birisi olmuştur. Pek çok akademik araştırmaya göre Sücaaddin Veli Dergâhı, Osmanlı döneminde Hacı Bektaş ve Abdal Musa Dergâhlarından sonra Anadolu’daki üçüncü büyük Alevi-Bektaşi Dergâhı olarak kabul görmüş ve dergâh vakıf olarak varlığını sürdürmüştür.

Sonraki Haber

Makedonya'da Osmanlı Yadigarı 3 Cami Daha Restore Edilecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya’da Osmanlı yadigarı Sultan Murat, Üsküp Alaca ve Saray Hüseyin Şah Camilerini restore edecek. TİKA Makedonya’da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle faaliyet gösterdiği coğrafyalarda kültürel mirasımıza sahip...