Haberler

24 Eylül 2018

Afrika’daki Agadez Sultanlığı TİKA’nın Desteği ile Osmanlıyı Yaşatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Nijer’in Agadez eyaletinde Agadez Sultanlığının karşılama odasının restorasyonu yapıldı.

Karşılama odasının açılış töreni başta Agadez Sultanı Oumarou Ibrahim Oumarou, Agadez Valisi Sadou Soloke ve Agadez Bölgesi Belediyeler Konseyi Başkanı Mohamed Anacko olmak üzere sivil ve asker bir çok devlet görevlisi ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Agadez Sultanlığı Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana varlığını sürdürüyor. 1400’lü yılların başlarında Agadez’den kabilelerin Padişahın huzuruna çıkarak kendilerini yönetecek bir lider istemeleri üzerine Padişah, siyahi bir cariyesinden doğma Yunus isimli şehzadesini bölgeye yollar. Yunus Sultan’ın maiyeti ile birlikte bölgeye ulaşması üzerine Agadez Sultanlığı da kurulmuş olur. Çoğunluğu Tuareg kültüründen olan Agadez Sultanlığı o günden bugüne “İstanbuleva” (İstanbul’dan gelen) halkı olarak anılıyor.

Programın açılışında konuşan Agadez Sultanı Oumarou Ibrahim Oumarou İstanbuleva halkının tarihini şöyle anlatıyor;

“İç anarşi ve dış tehditler neticesinde Tuareg halkı, birlik ve kimlik sorununa kalıcı bir çözüm aramaya yöneldi. Oluşturulan konfederasyonların içinde çok etkili olan din adamları meseleye el attılar ve kalıcı bir çözüm önerdiler.İçlerinden birinin üstünlüğünü kabul etmeyen konfederasyonların davranışları neticesinde, çözümü yurtdışında bir lider aramakta buldular. Bu lider dünyadaki birçok halk tarafından saygı gören bir imparatorluktan gelmeli idi. Bu yüzden uzak bir ülkede bir sultana gitmeye karar verildi.

Bu tehlikeli ve asil misyonu gerçekleştirmek için yola çıkan ve 400 savaşçıdan oluşan kuvvetli bir kervan yolda birçok zorlukla karşılaşıyor. Zorlu yolculuk koşullarından dolayı kervandan yalnızca 7 temsilci Bab-ı Ali’ye ulaşmayı başardı ve Sahara sınırlarında halklarını mahvedebilecek olan sorunları Padişah’a anlattı. Bu konularda çok hassas olan Padişah, cariyelerinden birinden olma bir şehzadeyi bu iş için tayin etti. Şehzade, fedaileri ve saray maiyetinden oluşan heyet yola çıktı. Yabancı Sultan, Tuareg halkının kendisini rütbesiyle onurlandırdığı bir atmosferde bölgeye ulaştı. Düzenlenen güvenoyu töreni için çeşitli konfederasyonların delegeleri bu tarihsel etkinliğe davet edildi”

Sultan Yunus’un soyundan geldiğini belirten Agadez Sultanı Oumarou İbrahim Oumarou, kadı görevi görerek kabileler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol üstleniyor. Nijer devleti nezdinde itibarı olan Sultan’ın aynı zamanda bölgenin gelişimi ve açlığın azaltılması, işsizlerin iş bulmalarına yardımcı olma, evlenecek imkanı olmayanlara destek olma gibi sosyal işlevleri de bulunuyor.

Sonraki Haber

TİKA Sudan’da ATKAP ile Eğiticiler Yetiştirmeye Başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sudan Federal Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Hartum’da Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG) modülü...