Duyurular

07 Mayıs 2019

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2019 Yaz (Temmuz Ağustos) Döneminde Staj Yapmak İsteyenlerin Dikkatine

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2019 Yaz (Temmuz-Ağustos) Döneminde Staj Yapmak İsteyenlerin Dikkatine

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında 2019 Yaz (Temmuz-Ağustos) Döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvurular, 07-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Stajlar Temmuz ve Ağustos aylarında Başkanlığımızın ihtiyacına göre 2 ila 4 hafta arası gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları

Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Staja başvurusu için istenilecek belgeler

 1. Staj başvuru formu (TİKA Staj Yönergesi ekinde yer almaktadır.),
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 3. Başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan adli sicil raporu,
 4. Yükseköğretim Kurumundan alınan onaylı öğrenci belgesi,
 5. Yükseköğretim Kurumundan alınan not ortalamasını gösterir onaylı transkript,
 6.   ÖSYM ve LYS Sonuç Belgesi (Başarı sıralamasını gösteren belge)
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 8. Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile),
 9. Yabancı dil belgesi(Zorunlu değil).

Başvuru Değerlendirme Süreci

 1. Staj programlarına imkanlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmektedir.
 2. Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, transkript, ÖSYM Sonuç Belgesindeki başarı sıralaması, yabancı dil sınavı sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 3. Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 4. Kurum gerekli görmesi halinde mülakat yapabilecektir.

Konaklama, ulaşım, yemek, staj ücreti, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet  

 1. Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları gerekmektedir.
 2. Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 3. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Staj Belgesi” verilmektedir.
 4. Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde Staj Belgesi verilmez.
 5. Stajyerlerin resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri gerekmektedir.

TİKA 2019 Yazı Stajına başvurmak isteyenlerin belgelerini eksiksiz tamamlanarak Başkanlığa (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine) şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilenlerin listesi ve kesinleşen staj tarihleri Başkanlığın tika-wp.dev.kultur.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Sonraki Haber

Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ali Şir Nevai’ye Vefa

Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ali Şir Nevai’ye Vefa