Duyurular

30 Kasım 2015

TİKA Sözleşmeli Personel Sınavını Kazananlar İçin İstenilen Belgeler

16 Kasım 2015 – 20  Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan TİKA Sözleşmeli Personel Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç  07/12/2015 pazartesi  günü mesai bitimine kadar “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)  G.M.K. Bulvarı No: 164 Tandoğan-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe

(indirmek için tıklayınız)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

3. Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Sözleşmeli yerli uzmanlar için;

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, 

b) Sözleşmeli yabancı uzmanlar için; 

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti ve tercümesi, 

4. Sekiz adet vesikalık fotoğraf, 

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

Formun altındaki onay kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.

(indirmek için yıklayınız)

6. Mal bildirimi formu

Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.

(indirmek için tıklayınız)

7. Aile Yardımı Bildirim Formu

(indirmek için tıklayınız)

 8. Adli Sicil Kaydı (Belgesi)

Adayların, www.turkiye.gov.tr web adresini kullanarak, adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapmaları, bu kayıtlara ilişkin bilgileri barkod numarası bulunacak şekilde çıktı almaları gerekmektedir.

9. Askerlik Durum Belgesi ve Askerlik Durumu Beyan Formu

(indirmek için tıklayınız)

10. Sağlık Durumu Beyan Formu

(indirmek için tıklayınız)

Erkek adaylar için askerlik şubesinden temin edilecek “Askerlik Durum Belgesi”.

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Alma :  TİKA  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,  939 70 75 -70 76 numaralı  telefonlarından,  939 77 51  fax ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

Sonraki Haber

Cezayir’de 15 Temmuz Türkiye Cezayir Dayanışması

Cezayir’de 15 Temmuz Türkiye Cezayir Dayanışması