Duyurular

20 Haziran 2012

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma (Rıo+20) Konferansı 20-22 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Rio De Janerio'da Gerçekleştirilecek

1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenmiş olan “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” sonucunda, katılımcı ülkeler, insanın çevreyi etkilediği alanlarda küresel, ülkesel ve yerel olarak atılacak adımları ve alınacak önlemleri tespit eden, ekonomik büyüme, sosyal adalet ve çevrenin korunmasını temel alan Gündem 21 (Agenda 21) belgesini kabul etmişlerdir. Anılan belgenin ve Rio’da üzerinde uzlaşılmış olan prensiplerin uygulanmasına verilen uluslararası destek, 2002 yılında Johannesburg’da düzenlenmiş olan “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde teyit edilmiştir.

1992 Rio Konferansı’nın yirminci, 2002 yılındaki Johannesburg “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nin onuncu yılı vesilesiyle, 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde yine Rio de Janeiro’da, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma (Rio+20) Konferansı” düzenlenecektir. Konferans, yeşil ekonomi yoluyla sürdürülebilir kalkınma sağlanması ve yoksulluğun önlenmesi için atılacak adımları tartışmak üzere, tüm paydaşları en üst düzeyde bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Konferans sonunda siyasi bir belge kabul edilecektir.

Konferanstaki resmi görüşmeler iki ana konuya odaklanacaktır:

i. Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için yeşil ekonomiye geçişin sağlanması,

ii. Sürdürülebilir kalkınma için uluslararası koordinasyon ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi.

Genel Kurul’daki resmi görüşmelerin yanısıra, dört üst düzey yuvarlak masa toplantısı, çok sayıda yan etkinlik, ortaklık forumu, sergi, fuar ve sürdürülebilir kalkınma alanında eğitim programları gerçekleştirilecektir. Genel Kurul’a paralel olarak düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantılarının ortak konusu, “Konferanstan beklenen sonuçların uygulanması için geleceğe bakış” olarak belirlenmiştir.

Sonraki Haber

TİKA’dan Libya’da Yerlerinden Edilmiş 700 Aileye Gıda Yardımı

TİKA’dan Libya’da Yerlerinden Edilmiş 700 Aileye Gıda Yardımı