Duyurular

07 Eylül 2012

Avrasya Etüdleri Dergisinin 41. Sayısı Yayınlandı

AVRASYA ETÜDLERİ DERGİSİNİN YENİ SAYISI YAYIMLANDI


TİKA tarafından her yıl iki sayı olarak yayımlanan Avrasya Etüdleri Dergisinin yeni sayısı çıktı. Bu yılki ilk sayıda güncel uluslararası normlar ve bölgesel konular üzerine vurgu yapan, tarihten ekonomiye, uluslararası siyasetten sivil topluma kadar çok farklı dallarda, alanlarında uzman, muteber akademisyen ve araştırmacıların kaleme aldığı Türkçe ve İngilizce çalışmalar yer almaktadır.

İlk yayımlandığı tarihten bu yana toplam 41 sayısı çıkan Avrasya Etüdleri seçkin danışma kuruluyla TİKA’nın faaliyet gösterdiği coğrafya ile ilgili siyaset, dış politika, toplumsal sorunlar, ekonomi, kültür, dil, din, milliyetler, çevre, medya ve askeri konularda makale, inceleme ve kitap tahlillerinin yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan çalışmalar tanımlayıcı olmaktan ziyade özellikle analitik ve özgün çalışmalardır.

 

 
 
Bu sayda yer alan çalışmalar ve yazarları şu şekildedir;
A Glance at the East Asian Perspective of Human Rights /
Doğu Asya’nın İnsan Haklaır Perspektifine Bir Bakış
Prof. Dr. Berdal ARAL

Ulusal Yönetim Modeli Arayışı: Ulusal Havayolu Yönetimi Örnek Olayı /
A Search for a National Management Model: National Airline Management as a Case Study
Dr. Muammer ÖZTÜRK

Türkiye’de Türk Kökenli Yasa Dışı Yabancı İşgücünün Kayıt Dışı İstihdamı /
Informal Employment of Illegally Migrant Worker Who Has Turkic Backround in Turkey
Prof. Dr. İnci KUZGUN

Karadeniz Havzası Tarım Ürünü Ticareti Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı /
Determinants of Agricultural Product Trade İn the Black Sea Basin: Gravity Model Approach
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Sandalcılar

Azerbaycan’da Finansal Yapı Ve Politikalar /
The Financial Structure and Policies in Azerbaijan
Doç. Dr. Güven DELİCE

Finansal Kriz Konjonktürü (2007-2009) Ve Küresel Ticaretin Anatomisi /
The Financial Crisis Conjuncture (2007-2009) and Anatomy of Global Trade
Doç. Dr. İrfan KALAYCI

Karlofça Anlaşması Sonrası Osmanlı Avusturya İlişkilerinde Macarların Durumu /
The Status of Hungarians in Relationship of Ottoman and Austria after Karlowitz Treaty
Yrd. Doç Dr. Selim Hilmi Özkan

Sonraki Haber

TİKA’nın Destekleriyle Bosna Hersekli Arama Kurtarma Ekipleri Eğitim Görüyor

TİKA’nın Destekleriyle Bosna Hersekli Arama Kurtarma Ekipleri Eğitim Görüyor