Duyurular

27 Şubat 2023

4/B Sözleşmeli Personel İlanı Yedek Aday Bilgileri İle İstenilen Belgeler

Başkanlığımızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 23.12.2022 – 06.01.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 20.02.2023 tarihine kadar evraklarını teslim etmesi istenilen adaylardan asıl sıralamada olup belirtilen süre içerisinde şahsen başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamaya giren adaylardan istenilen belgeler aşağıda gösterilmiştir.

Adaylar 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen yedek adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Yedek sıralamasına giren adaylardan evrak teslim etmeyen olması halinde sırasıyla diğer yedek adaylardan evrak istenilecek olup; adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.

Adayların istihdamı ancak tüm belgelerin teslimi sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1) Atama, Başvuru ve Taahhüt Formu (Ek 1)

2) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı sureti

3) KPSS sonuç belgesi

4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

5) Adli sicil kaydı

6) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge

7) Sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

8) Mal beyan formu (Ek 2)

9) Aile beyan formu (Ek 3)

10) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Destek Personeli Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek/Kadın pozisyonu başvuru yapmış olan adaylar getirecektir.)

11) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının/Kartının aslı ve fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

12) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince son 6 ay içerisinde alınmış(başvuruda kullanılan) “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu ile boy ve kilo gösterir Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet sunucularından alınmış belge.

13) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek 4) (Form muhakkak elektronik ortamda hazırlanarak ıslak imzalı şekilde 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

NOT: Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

10*****74

FERAT

TAŞLI

90,21878

Yedek 1

12*****60

ÇAĞATAY

AYKURT

89,73802

Yedek 2

28*****06

MEHMET MÜCAHİT

BAŞER

89,31528

Yedek 3

63*****56

MELİH MERT

GÜNGÖR

89,16193

Yedek 4

 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

 TCKN

Ad

Soyad

KPSS

DURUM

12******16

NEVİN

COŞKUN

91,4829

Yedek 1

 

POZİSYON UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3

TCKN

Ad

Soyad

KPSS

Durum

22******98

AHMET

KARADENİZ

78,1317

Yedek 1

33******64

ZİYA GÖKHAN

KUL

77,85016

Yedek 2

 

Sonraki Haber

AA ve TİKA İşbirliğiyle Enerji Muhabirliği Eğitimi

AA ve TİKA İşbirliğiyle Enerji Muhabirliği Eğitimi