Duyurular

02 Mayıs 2012

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Kafkasya Üniversiteler Birliği 2. Olağan Kongresine Katılmak Üzere Gürcistan'a Gitti

Kafkasya Üniversiteler Birliği, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’nün daveti ile Türkiye’den Ardahan, Artvin Çoruh, Atatürk, Kars Kafkas, Iğdır Üniversiteleri ile Gürcistan’dan Akhaltsikhe (Ahıska) Devlet Üniversitesi ve Nahçıvan’dan Nahçıvan Devlet Üniversitesi rektörleri tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde Ardahan’da imzalanan bir protokolle kurulmuştur.

Bir ön mutabakat niteliğinde olan söz konusu protokol bölge üniversitelerinde büyük bir heyecan ve ilgi uyandırmıştır. Ardahan Üniversitesi’ne ulaşan yoğun talepler dikkate alınarak 08-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 1. Olağan Kongresi, dönemin YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın katılımları ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Ardahan Üniversitesi’nde toplanmıştır. 7 üye üniversite ile kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin üye sayısı Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran’dan yeni üniversitelerin katılımıyla 19’a ulaşmıştır. Bu kongre ile ön mutabakat protokolünün kapsamı da genişletilmiştir.

Kafkasya Üniversiteler Birliği 14-15 Kasım 2011 tarihinde, Birlik üyesi Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Kafkasya’ya Genç Bakışlar” adlı bir öğrenci sempozyumu düzenlemiştir. Sempozyumda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Nahçıvan, Türkmenistan ve Ukrayna’daki 29 üniversiteden 70 öğrenci Kafkasya coğrafyasını tarih, dil, kültür, edebiyat, sanat, iktisadi ve sosyal yapı düzlemlerinde ele alan bildiriler sunmuştur.

Genişletilmiş protokolü takiben yapılan temaslar sonucunda ilgi daha da artmış ve Birlik sınırları Kırgızistan’a kadar ulaşmış, Bişkek’teki Kırgızistan-Türkiye Uluslararası Manas Üniversitesi de protokolü imzalamıştır.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, üye üniversiteler arasında hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişim programlarını işletebilmek için YÖK Başkanlığı tarafından Mevlana Değişim Programı Protokolü hazırlanmıştır.

Başkanlığını ve Sekretaryasını Ardahan Üniversitesi’nin yürüttüğü Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne katılım talepleri giderek artmaktadır. 2. Olağan Kongre, 04-05 Mayıs 2012 tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenecektir.

Amaç ve Hedefler

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin temel amacı, Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır. Bu amaçtan hareketle, aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

• Bölgenin jeopolitik önemi göz önünde bulundurularak kültürlerarası bir diyalog oluşturulması,

• Ortak bilimsel bilgi şöleni ve seminerler düzenlenmesi,

• Ortak kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi,

• Süreli öğretim üyesi değişim programının yapılması (Mevlana Değişim Programı),

• Süreli öğrenci değişim programının yapılması (Mevlana Değişim Programı),

• Karşılıklı bilimsel ve edebi eserlerin çevrilmesi,

• Kaybolmakta olan halk kültürü ürünlerinin ortak projelerle derlenmesi ve yayımlanması,

• Karşılıklı akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi,

• Ortak diploma programlarının başlatılması,

• Dil okullarının açılması.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyetin, Gürcistan’a gerçekleştirdikleri ziyaret doğrultusunda Kafkas Üniversiteler Birliği 2. Olağan Kongresi’ne katılması planlanıyor.

Sonraki Haber

Bangladeş’e Sağlık Alanında Destek Devam Ediyor

Bangladeş’e Sağlık Alanında Destek Devam Ediyor